fbpx

Płace i Kadry Comarch ERP Optima

Płace-Kadry-Comarch-ERP-Optima

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, skuteczne zarządzanie personelem i płacami stało się bardzo ważnym elementem sukcesu każdej organizacji. W odpowiedzi na te potrzeby, Comarch opracował rozwiązanie, które pozwala firmom skutecznie zarządzać kadrami i płacami – Comarch ERP Optima. W tym artykule przyjrzymy się głównym funkcjom modułu kadry i płace w Comarch ERP Optima oraz porównamy wersję standardową z wersją Plus, aby pomóc Ci zrozumieć, która wersja najlepiej odpowiada potrzebom Twojej organizacji.

Moduł Płace i Kadry Comarch ERP Optima umożliwia firmom skuteczne gromadzenie, zarządzanie i aktualizowanie danych personalnych pracowników. Od informacji kontaktowych po kwalifikacje i historię zatrudnienia – wszystko to może być przechowywane w centralnej bazie danych, co ułatwia szybki dostęp i aktualizację danych. Dzięki modułowi kadry i płace można zoptymalizować proces rekrutacji i selekcji nowych pracowników. 

Ponadto moduł kadry i płace umożliwia prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy, zarządzanie urlopami i nadgodzinami oraz generowanie raportów dotyczących czasu pracy. Kontrola nad czasem pracy pracowników jest niezwykle istotna dla efektywności operacyjnej. Automatyzacja procesu wypłacania wynagrodzeń to kolejna zaleta modułu kadry i płace. System umożliwia szybkie i precyzyjne obliczanie wynagrodzeń, potrąceń oraz świadczeń pracowniczych. Dodatkowo, często oferuje możliwość zarządzania dodatkowymi benefitami, takimi jak ubezpieczenia zdrowotne czy programy motywacyjne.

Jakie branże najczęściej wykorzystują Płace i Kadry Comarch Optima?

Oprogramowanie kadrowo-płacowe Comarch Optima jest jednym z najbardziej popularnych na rynku polskim. Korzystają z niego firmy z różnych branż, różnej wielkości oraz o bardzo różnorodnej specyfice. Do najczęściej wykorzystujących ten program branż należą:

Biura rachunkowe

Działy HR

Produkcja

Transport i logistyka

Firmy handlowe

Budownictwo

Edukacja

Farmacja

Usługi finansowe

Agencje pracy

Oprócz  wyżej wymienionych branż i sektorów moduł Płace i Kadry Comarch ERP Optima jest także często stosowany w szeroko rozumianym przemyśle, administracji publicznej, organizacjach non-profit oraz branży medycznej oraz branży informatycznej.

kadry i płace Comarch ERP Optima
Formularz danych pracownika w module Płace i Kadry Comarch ERP Optima

Podstawowe funkcje modułu Płace i Kadry Comarch ERP Optima

Moduł Płace i Kadry w Comarch ERP Optima to zaawansowane narzędzie, które znacząco wspomaga procesy kadrowo-płacowe w firmach. Skupia się na zapewnieniu efektywnej obsługi kadrowej, płacowej oraz na utrzymaniu zgodności z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Na bieżąco jest aktualizowany zgodnie z Kodeksem Pracy. Istotnym elementem tego modułu jest jego zdolność do błyskawicznego dostosowywania się do nowych wymogów prawnych, takich jak zmiany w wynagrodzeniach, ulgach, czy regulacjach dotyczących pracy zdalnej.

Najważniejsze funkcje modułu Płace i Kadry Comarch ERP Optima

 1. Zarządzanie pracą zdalną. Obsługa różnych aspektów pracy zdalnej, dostosowanie się do nowych regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej.

 2. Obsługa różnych form zatrudnienia. Możliwość efektywnego zarządzania pracownikami zatrudnionymi na różnych umowach, w tym umowach o pracę, cywilnoprawnych oraz dla pracowników tymczasowych.

 3. Rozliczenia i wypłaty. Zapewnienie kompleksowego rozliczania pracowników, w tym zarządzanie nadgodzinami, nieobecnościami, a także akordami i dodatkami.

 4. Ewidencja i rozliczanie pracowników. Umożliwia obsługę ewidencji pracowniczej, w tym danych osobowych, danych płacowych, i nieobecności.

 5. Deklaracje ZUS i PIT. Automatyzacja procesu tworzenia i przesyłania deklaracji ZUS oraz PIT, co ułatwia rozliczenia z urzędami.

 6. E-teczki pracownicze. Elektroniczna dokumentacja pracownicza, umożliwiająca łatwy dostęp do dokumentów kadrowych pracownika.

 7. Integracja z innymi systemami. Moduł ten jest zintegrowany z systemami takimi jak Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum oraz aplikacjami mobilnymi, co zwiększa jego funkcjonalność i ułatwia zarządzanie danymi.

Comarch ERP Optima Płace i Kadry to wszechstronny moduł, który zautomatyzuje i usprawni procesy kadrowo-płacowe w Twojej firmie, jednocześnie dbając o zgodność z przepisami prawa pracy. Moduł Płace i Kadry Comarch Optima został na bieżąco zaktualizowany gdy miały miejsce zmiany w przepisów w prawie transportowym. Możliwość dostosowania i rozszerzania funkcji programu pozwala na dopasowanie go do specyficznych potrzeb każdej organizacji. Jego użytkowanie charakteryzuje się prostotą, przejrzystością oraz możliwością szybkiego dostosowania się do zmieniających się przepisów, co czyni go stabilnym i efektywnym rozwiązaniem na rynku. Ten moduł zapewnia nie tylko zgodność z przepisami, ale także wydajność i elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi i płacami. 

Dodatkowo w pełni współpracuje z rozwiązaniem Comarch HRM wspierającym inne procesy kadrowe oraz tzw. miękkiego HR.

comarch-optima-moduł-płace-kadry
Aplikacja Comarch HRM

Różnice między wersją standardową a Plus modułu Płace i Kadry

Wersja Plus modułu Kadry i Płace Comarch Optima umożliwia bardziej zaawansowaną strukturę organizacyjną, która pozwala na bardziej szczegółowe przypisanie pracowników do poszczególnych wydziałów, działów lub innych jednostek organizacyjnych. Dzięki temu można lepiej zarządzać hierarchią pracowników i kontrolować dostęp do danych.

 • Powiązanie listy płac z wydziałem

Wersja Plus oferuje opcję powiązania listy płac z konkretnymi wydziałami lub innymi jednostkami organizacyjnymi. Pozwala to na bardziej elastyczne zarządzanie procesem wynagradzania, szczególnie w przypadku firm o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej.

 • Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych

Wersja Plus zapewnia bardziej rozbudowaną obsługę kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP), umożliwiając precyzyjne zarządzanie procesem udzielania zapomóg i pożyczek. Pozwala na pełną rejestrację składek, tworzenie harmonogramów spłat, a także generowanie raportów związanych z tą tematyką. Na bieżąco moduł Płace i Kadry Comarch ERP Optima został zaktualizowany gdy zmieniany był sposób rozliczania składek zdrowotnych dla właścicieli firm.

 • Ewidencja i kontrola potrąceń

Wersja Plus modułu Płace i Kadry Comarch Optima oferuje bardziej zaawansowaną ewidencję i kontrolę wysokości potrąceń, w tym potrąceń komorniczych i alimentacyjnych. Dzięki temu użytkownicy mogą skuteczniej monitorować i zarządzać potrąceniami z wynagrodzeń pracowników.

 • Wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie

Wersja Plus umożliwia wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, co znacznie usprawnia procesy kadrowo-płacowe. Można szybko naliczać limity nieobecności, zmieniać wartości w formularzach kadrowych, dodawać nieobecności czy też wstawiać dni w planie/czasie pracy dla wielu pracowników naraz.

 • Obsługa kadrowo-płacowa dla pracowników wieloetatowych

Wersja Plus umożliwia bardziej elastyczną obsługę kadrowo-płacową dla pracowników zatrudnionych na wieloetatowych warunkach. Dzięki temu można skuteczniej zarządzać różnymi rodzajami umów o pracę i ich specyficznymi wymaganiami.

 • Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych za granicą

Wersja Plus umożliwia rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, co jest szczególnie istotne dla firm prowadzących działalność międzynarodową. Oferuje narzędzia ułatwiające obsługę międzynarodowych aspektów kadrowo-płacowych, takie jak konwersje walutowe czy obsługa różnych systemów podatkowych.

 • Pakiet mobilności

Wersja Plus może zawierać dodatkowy pakiet mobilności, który umożliwia korzystanie z funkcji modułu kadry i płace na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć dostęp do istotnych danych personalnych i płacowych w dowolnym miejscu i czasie. Więcej na temat tego pakietu mobilności oraz sposobu jego wyliczania znajdziecie w osobnym artykule.

 • Odnotowywanie diet i rozliczanie wynagrodzeń kierowców międzynarodowych

Wersja Plus może oferować specjalne funkcje do odnotowywania diet oraz rozliczania wynagrodzeń dla kierowców międzynarodowych. Umożliwia to skuteczne zarządzanie specyficznymi aspektami kadrowo-płacowymi związanymi z pracownikami wykonującymi swoją pracę poza granicami kraju.

Wybór między wersją standardową, a wersją Plus modułu płacowo-kadrowego Comarch ERP Optima zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań Twojej organizacji, jak również od złożoności procesów kadrowo-płacowych i struktury organizacyjnej firmy. Warto zwrócić uwagę, że w pełni współpracuje z rozwiązaniem Comarch PPK do rozliczania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Tabela porównawcza modułów "Płace i Kadry" oraz "Płace i Kadry Plus" w Comarch ERP Optima

FunkcjaPłace i KadryPłace i Kadry Plus
Ewidencja pracownikówTakTak
Naliczanie i przesyłanie deklaracji do programu PłatnikTakTak
Naliczanie, wydruk i eksport deklaracji podatkowych do e-DeklaracjeTakTak
Tworzenie deklaracji dla PFRON (Wn-D z imiennymi załącznikami)TakTak
Obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowejNieTak
Tworzenie wielopoziomowej struktury wydziałowejNieTak
Rozliczenia pracowników oddelegowanych do pracy za granicąNieTak
Ewidencja i rozliczanie pracowników tymczasowychNieTak
Opis analityczny wypłatNieTak
Rozliczenie czasu pracy na podstawie RCP (Rejestrator Czasu Pracy)NieTak
Operacje seryjne (dodawanie dodatków, nieobecności itp.)NieTak
Zatrudnienie na kilku etatach jednocześnie (wieloetatowość)NieTak
Pełna ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych)NieTak
Obsługa wielu firm na jednej licencjiNieNie

FAQ - Płace i Kadry Comarch ERP Optima

 • Czy moduł Płace i Kadry jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych?

  Tak, moduł jest regularnie aktualizowany, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 • Czy mogę zarządzać różnymi formami zatrudnienia za pomocą tego modułu?

  Tak, moduł umożliwia obsługę różnych form zatrudnienia, w tym umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz pracowników tymczasowych.

 • Jakie rodzaje raportów mogę generować w module Płace i Kadry Comarch ERP Optima?

  Moduł oferuje zaawansowane narzędzia do tworzenia szerokiej gamy raportów i analiz finansowych, wspomagających podejmowanie decyzji biznesowych.

 • Czy moduł umożliwia automatyczne obliczanie składek i podatków?

  Tak, moduł automatycznie oblicza składki i podatki związane z wynagrodzeniami, co ułatwia rozliczenia z ZUS i US.

 • Jakie opcje personalizacji oferuje moduł Płace i Kadry Comarch ERP Optima?

  Moduł pozwala na dostosowanie funkcji do indywidualnych potrzeb firmy, w tym definiowanie niestandardowych składników wynagrodzeń i nieobecności.

 • Czy mogę uzyskać dostęp do modułu zdalnie?

  Tak, moduł oferuje opcję pracy w chmurze, co umożliwia dostęp do systemu z dowolnego miejsca i urządzenia.

 • Czy moduł umożliwia zarządzanie pracą zdalną?

  Tak, moduł zawiera funkcje wspierające zarządzanie i monitorowanie pracy zdalnej, zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi.

 • Jakie branże najczęściej korzystają z modułu Płace i Kadry Comarch Optima?

  Spośród tysięcy firm na rynku polskim, które używają systemu informatycznego Comarch ERP Optima z modułu kadrowo-płacowego najczęściej korzystają branże takie jak:

  1. Administracja publiczna
  2. Agencje pracy tymczasowej
  3. Badania i rozwój
  4. Biura rachunkowe
  5. Budownictwo i nieruchomości
  6. Edukacja
  7. Energetyka i przemysł ciężki
  8. Farmacja i biotechnologia
  9. Handel detaliczny i hurtowy
  10. Hotelarstwo i gastronomia
  11. IT i telekomunikacja
  12. Kultura i sztuka
  13. Media i komunikacja
  14. Organizacje non-profit
  15. Ochrona zdrowia
  16. Produkcja
  17. Rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
  18. Sport i rekreacja
  19. Transport i logistyka
  20. Usługi finansowe

Podobne wpisy - mogą Cię zainteresować

Andrzej zdjęcie

Od prawie 15 lat jestem blisko związany z branżą IT. Posiadam ponad 6 letnie w zakresie systemu Comarch ERP Optima i około 10 letnie w branży informatycznej. Interesują mnie nowoczesne technologie i marketing internetowy.