fbpx

Jak wybrać najlepszy system ERP dla kancelarii podatkowej?

jak-wybrac-najlepszy-system-erp-dla-kancelarii-podatkowej

Prowadzenie kancelarii podatkowej jest zajęciem niezwykle wymagającym. Zwłaszcza, że oprócz klasycznego prowadzenia księgowości, takie firmy świadczą także usługi doradztwa podatkowego. To sprawia, że poziom wiedzy księgowych oraz doradców podatkowych pracujących w kancelarii musi być na najwyższym poziomie. Nie ma więc czasu na żmudne, czasochłonne czynności ręczne, a praca musi być maksymalnie zautomatyzowana i zoptymalizowana. Dlatego też, kancelarie podatkowe mają najwyższe wymagania w stosunku do rozwiązań i systemów informatycznych na których pracują.

Podstawowe programy księgowe czy kadrowo-płacowe często nie będą spełniały oczekiwań takich podmiotów. Kancelarie podatkowe coraz częściej sięgają po rozbudowane i zaawansowane systemy klasy ERP ze względu na ich kompleksowość oraz bogactwo funkcji. W tym artykule przedstawimy Wam najważniejsze aspekty związane z wyborem oprogramowania ERP. Postaramy się także odpowiedzieć na pytanie tytułowe czyli jak wybrać najlepszy system ERP dla kancelarii podatkowej. Zapraszamy do lektury.

Czym różni się biuro rachunkowe od kancelarii podatkowej?

Choć obie te nazwy bywają stosowane zamiennie to nie jest to poprawne. Istnieją różnice między tymi specyfikami działalności księgowej i kadrowo-płacowej. Jakie?

Definicja kancelarii podatkowej

Kancelaria podatkowa to specjalistyczna firma świadcząca usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie prawa podatkowego. Prowadzi szczegółowe analizy podatkowe, sporządza deklaracje podatkowe oraz reprezentuje klientów przed organami podatkowymi. Kancelarie podatkowe skupiają się na interpretacji i stosowaniu przepisów podatkowych, doradzaniu w sprawach optymalizacji podatkowej oraz w prowadzeniu sporów z urzędami skarbowymi.

Definicja biura rachunkowego

Biuro rachunkowe to firma zajmująca się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz ewidencją operacji gospodarczych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Świadczy usługi związane z bieżącą księgowością, taką jak prowadzenie ksiąg handlowych, ewidencja przychodów i rozchodów, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz obsługa kadrowo-płacowa. Biura rachunkowe zajmują się głównie realizacją obowiązków wynikających z przepisów księgowych i rachunkowych.

Definicja systemu ERP (Enterprise Resource Planning)

System ERP (Enterprise Resource Planning) to kompleksowe oprogramowanie umożliwiające zintegrowane zarządzanie wszystkimi procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. System ERP integruje różnorodne funkcje przedsiębiorstwa w jednym spójnym systemie, który działa w czasie rzeczywistym i korzysta z jednej bazy danych. Dzięki temu dane są dostępne dla wszystkich uprawnionych użytkowników w każdej chwili, co zwiększa efektywność i przejrzystość operacji.

czym-jest-kancelaria-podatkowa

Dlaczego system ERP jest ważny dla kancelarii podatkowej?

System ERP jest niezwykle ważny dla kancelarii podatkowej z kilku różnych powodów:

Zintegrowane zarządzanie danymi

Kancelarie podatkowe operują ogromną ilością danych, które muszą być dokładnie zarządzane i dostępne na żądanie. System ERP umożliwia zintegrowane zarządzanie danymi finansowymi, kadrowymi i operacyjnymi w jednym miejscu. Dzięki temu wszystkie informacje są spójne i dostępne w czasie rzeczywistym, co eliminuje ryzyko błędów i duplikacji danych.

Optymalizacja procesów

System ERP automatyzuje wiele rutynowych zadań, takich jak księgowanie, rozliczenia podatkowe, generowanie raportów finansowych czy zarządzanie kadrami. Automatyzacja tych procesów pozwala na zaoszczędzenie czasu i zasobów, które mogą być przeznaczone na bardziej strategiczne działania, takie jak doradztwo podatkowe czy planowanie optymalizacji podatkowej dla klientów.

Zgodność z przepisami

Przepisy podatkowe często się zmieniają, co wymaga ciągłego aktualizowania procedur i dokumentacji. System ERP zapewnia, że wszystkie operacje finansowe i podatkowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Regularne aktualizacje oprogramowania ERP, dostosowane do najnowszych zmian w przepisach, zapewniają, że kancelaria działa zgodnie z wymogami prawnymi.

Analiza i raportowanie

System ERP umożliwia generowanie szczegółowych raportów finansowych, które są niezbędne do analizy działalności kancelarii oraz do podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Dzięki zaawansowanym funkcjom analitycznym ERP, kancelarie mogą monitorować wyniki finansowe, identyfikować trendy oraz przewidywać przyszłe potrzeby finansowe i operacyjne.

Poprawa efektywności operacyjnej

Zintegrowane zarządzanie zasobami i procesami pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów kancelarii, takich jak czas pracy pracowników, materiały biurowe czy infrastruktura IT. System ERP umożliwia lepsze planowanie i alokację zasobów, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej i redukcję kosztów operacyjnych.

Zwiększenie konkurencyjności

Dzięki wdrożeniu systemu ERP, kancelarie podatkowe mogą oferować bardziej kompleksowe i profesjonalne usługi, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku. Klienci doceniają szybki dostęp do dokładnych informacji oraz profesjonalną obsługę, co może przyciągnąć nowych klientów i utrzymać istniejących.

Podsumowując, system ERP dla kancelarii podatkowej to nie tylko narzędzie informatyczne, ale strategiczny element zarządzania, który pozwala na zoptymalizowanie procesów, zapewnienie zgodności z przepisami oraz zwiększenie efektywności operacyjnej i konkurencyjności na rynku.

najlepszy-system-erp-dla-kancelarii-podatkowych

Korzyści z wdrożenia systemu ERP w kancelarii podatkowej

Wdrożenie systemu ERP w kancelarii podatkowej przynosi liczne korzyści, które znacząco wpływają na efektywność operacyjną, jakość świadczonych usług oraz zgodność z przepisami prawa. Poniżej przedstawiam szczegółowe omówienie dwóch niezwykle ważnych aspektów czyli automatyzacji procesów biznesowych oraz poprawy jakości danych i ich dostępności.

Automatyzacja procesów biznesowych

Automatyzacja procesów biznesowych w kancelarii podatkowej to jedna z najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia systemu ERP. System ERP automatyzuje i upraszcza wiele istotnych operacji, co prowadzi do znacznych oszczędności czasu i zasobów oraz minimalizuje ryzyko błędów ludzkich.

Procesy księgowe i finansowe

 1. Księgowanie i rozliczenia
  • System ERP automatyzuje procesy księgowania transakcji finansowych, co eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych.
  • Automatyczne generowanie i weryfikacja faktur oraz not kredytowych redukuje czas potrzebny na przetwarzanie dokumentów.
 2. Rozliczenia podatkowe
  • Automatyzacja obliczeń podatkowych zapewnia dokładność i zgodność z aktualnymi przepisami.
  • ERP automatycznie generuje deklaracje podatkowe i raporty finansowe, co minimalizuje ryzyko błędów.

Zarządzanie kadrami i płacami

 1. Obsługa kadrowo-płacowa
  • System ERP automatyzuje procesy związane z zarządzaniem kadrami, takie jak rejestracja czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń i zarządzanie urlopami.
  • Automatyzacja naliczania płac i generowania list płac zapewnia terminowość i dokładność wypłat.
 2. Rekrutacja i rozwój pracowników
  • ERP wspiera procesy rekrutacyjne poprzez automatyzację selekcji kandydatów i zarządzanie ich danymi.
  • System umożliwia śledzenie rozwoju zawodowego pracowników, zarządzanie szkoleniami oraz oceną ich wyników.

Zarządzanie dokumentacją i workflow

 1. Elektroniczny obieg dokumentów
  • ERP umożliwia zautomatyzowany obieg dokumentów wewnątrz kancelarii, co przyspiesza procesy decyzyjne i zapewnia przejrzystość.
  • System monitoruje statusy dokumentów, przypomina o terminach i eliminuje ryzyko zagubienia dokumentów.
 2. Zarządzanie projektami i zadaniami
  • Automatyzacja przydzielania zadań i monitorowania ich realizacji zwiększa efektywność pracy zespołu.
  • System ERP umożliwia śledzenie postępu projektów w czasie rzeczywistym, co ułatwia zarządzanie zasobami.

Poprawa jakości danych i ich dostępności

Poprawa jakości danych i ich dostępności jest kolejnym ważnym aspektem wdrożenia systemu ERP w kancelarii podatkowej. Dzięki centralizacji danych i zaawansowanym funkcjom analitycznym, system ERP zapewnia precyzyjne, aktualne i łatwo dostępne informacje, które są niezbędne do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Centralizacja danych

 1. Jedna baza danych
  • System ERP integruje wszystkie dane w jednej, centralnej bazie, co eliminuje redundancję i zapewnia spójność informacji.
  • Centralizacja danych umożliwia szybki dostęp do wszystkich istotnych informacji, co przyspiesza procesy decyzyjne.
 2. Zarządzanie jakością danych
  • ERP wprowadza mechanizmy weryfikacji i walidacji danych, co minimalizuje ryzyko błędów.
  • System monitoruje jakość danych i automatycznie koryguje nieprawidłowości, co zwiększa ich wiarygodność.

Dostępność i bezpieczeństwo danych

 1. Dostęp w czasie rzeczywistym
  • ERP umożliwia dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżące monitorowanie sytuacji finansowej i operacyjnej kancelarii.
  • Pracownicy mogą korzystać z systemu z dowolnego miejsca, co zwiększa elastyczność i mobilność pracy.
 2. Bezpieczeństwo danych
  • System ERP zapewnia zaawansowane mechanizmy ochrony danych, takie jak szyfrowanie, autoryzacja użytkowników i regularne kopie zapasowe.
  • Bezpieczeństwo danych jest bardzo ważne w kontekście ochrony informacji poufnych i zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Analiza i raportowanie

 1. Zaawansowane narzędzia analityczne
  • System ERP oferuje narzędzia do analizy danych, które umożliwiają tworzenie szczegółowych raportów i analiz finansowych.
  • ERP wspiera prognozowanie i planowanie, co pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.
 2. Personalizowane raporty
  • ERP umożliwia generowanie raportów dostosowanych do specyficznych potrzeb kancelarii, co ułatwia monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności.
  • System pozwala na szybkie tworzenie zestawień i analiz, co przyspiesza procesy raportowania i zwiększa ich przejrzystość.

Wdrożenie systemu ERP w kancelarii podatkowej przynosi liczne korzyści, które przekładają się na lepszą organizację pracy, wyższą jakość danych oraz zwiększoną efektywność operacyjną. Dzięki automatyzacji procesów biznesowych i poprawie dostępności oraz jakości danych, kancelarie mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami, skuteczniej wspierać klientów i sprostać wymaganiom współczesnego rynku.

zarządzanie-dokumentacją-księgową

Ułatwienie zarządzania dokumentacją i workflow

Zarządzanie dokumentacją i workflow w kancelarii podatkowej jest bardzo istotne dla efektywnego funkcjonowania całej organizacji. Wdrożenie systemu ERP znacząco upraszcza te procesy poprzez zautomatyzowanie obiegu dokumentów oraz usprawnienie zarządzania przepływem pracy.

Elektroniczny obieg dokumentów

 1. Centralizacja dokumentów
  • System ERP integruje wszystkie dokumenty w jednym miejscu, co ułatwia dostęp do nich.
  • Przechowywanie dokumentów w cyfrowym formacie pozwala na szybkie wyszukiwanie i archiwizację.
 2. Automatyzacja procesów
  • Automatyczne przypisywanie dokumentów do odpowiednich pracowników eliminuje opóźnienia.
  • System monitoruje statusy dokumentów i przypomina o terminach realizacji.
 3. Bezpieczeństwo i zgodność
  • ERP zapewnia zaawansowane mechanizmy ochrony danych, takie jak szyfrowanie i kontrola dostępu.
  • System automatycznie śledzi wersje dokumentów, co jest istotne dla zgodności z przepisami prawnymi.

Zarządzanie workflow

 1. Optymalizacja przepływu pracy
  • ERP automatyzuje przydzielanie zadań i monitorowanie ich realizacji.
  • System pozwala na śledzenie postępu prac w czasie rzeczywistym, co zwiększa efektywność zespołu.
 2. Konsolidacja procesów
  • ERP integruje różne procesy biznesowe w jednym systemie, co eliminuje konieczność ręcznego przekazywania informacji między działami.
  • Umożliwia tworzenie i zarządzanie przepływami pracy, które są zgodne z politykami i procedurami firmy.
 3. Elastyczność i skalowalność
  • System ERP jest skalowalny, co oznacza, że może rosnąć wraz z firmą.
  • Umożliwia szybkie dostosowanie procesów workflow do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Integracja różnych działów firmy (finanse, HR, zarządzanie klientami)

Integracja różnych działów firmy w ramach systemu ERP pozwala na efektywne zarządzanie wszystkimi aspektami działalności kancelarii podatkowej. Spójne zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi oraz relacjami z klientami jest istotne dla osiągnięcia synergii i zwiększenia produktywności.

Integracja finansów

 1. Zintegrowane księgowość i finanse
  • ERP integruje wszystkie operacje finansowe w jednym systemie, co ułatwia monitorowanie przepływów pieniężnych i zarządzanie budżetem.
  • System automatyzuje procesy księgowe, takie jak fakturowanie, rozliczenia i raportowanie, co zwiększa dokładność i terminowość.
 2. Analiza finansowa
  • Zaawansowane narzędzia analityczne umożliwiają generowanie raportów finansowych i analizowanie danych w czasie rzeczywistym.
  • ERP wspiera prognozowanie finansowe, co pozwala na lepsze planowanie i zarządzanie zasobami.

Integracja zarządzania zasobami ludzkimi (HR)

 1. Obsługa kadrowo-płacowa
  • System ERP automatyzuje procesy kadrowe, takie jak rekrutacja, zarządzanie czasem pracy, naliczanie wynagrodzeń i zarządzanie urlopami.
  • Umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej, co zwiększa przejrzystość i dostępność danych kadrowych.
 2. Rozwój pracowników
  • ERP wspiera procesy związane z oceną wyników pracowników, planowaniem szkoleń oraz rozwojem zawodowym.
  • System umożliwia zarządzanie planami kariery i rozwojem kompetencji pracowników, co jest istotne dla ich motywacji i zaangażowania.

Integracja zarządzania relacjami z klientami (CRM)

 1. Zarządzanie kontaktami z klientami
  • ERP centralizuje wszystkie informacje o klientach, co ułatwia zarządzanie relacjami i komunikacją.
  • System automatycznie rejestruje interakcje z klientami, co pozwala na lepsze śledzenie historii kontaktów i zrozumienie potrzeb klientów.
 2. Marketing i sprzedaż
  • ERP wspiera zarządzanie kampaniami marketingowymi, analizę rynku oraz monitorowanie wyników sprzedaży.
  • System umożliwia tworzenie ofert i zarządzanie procesem sprzedaży, co zwiększa efektywność działań handlowych.

Wdrożenie systemu ERP w kancelarii podatkowej przynosi wymierne korzyści, w tym ułatwienie zarządzania dokumentacją i workflow oraz integrację różnych działów firmy. System ERP dla kancelarii podatkowej automatyzuje procesy biznesowe, poprawia jakość danych i ich dostępność, co przekłada się na większą efektywność operacyjną i lepszą obsługę klientów. Warto zainwestować w odpowiednie oprogramowanie księgowe i ERP, aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku i zapewnić długoterminowy rozwój firmy.

najlepsze-systemy-erp-dla-księgowych
Księgowy pracujący na programie

Najważniejsze aspekty wyboru systemu ERP dla kancelarii podatkowej

Wybór odpowiedniego systemu ERP dla kancelarii podatkowej to decyzja strategiczna, która wymaga szczegółowej analizy i starannego planowania. Poniżej przedstawiam najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę podczas tego procesu.

Analiza potrzeb firmy

Pierwszym krokiem w wyborze systemu ERP jest dogłębna analiza potrzeb firmy. Proces ten obejmuje kilka etapów, które pozwalają zidentyfikować obszary wymagające usprawnień oraz określić najbardziej istotne funkcje, które system powinien oferować.

Określenie, które procesy wymagają usprawnień

 1. Audyt wewnętrzny
  • Przeprowadź szczegółowy audyt istniejących procesów biznesowych. Zidentyfikuj wąskie gardła, nieefektywności oraz obszary wymagające poprawy.
  • Skup się na procesach związanych z księgowością, zarządzaniem klientami, kadrami oraz obiegiem dokumentów. Zwróć uwagę na zadania, które są czasochłonne lub podatne na błędy.
 2. Mapowanie procesów
  • Sporządź mapy procesów, które wizualizują przepływ pracy w firmie. Dzięki temu łatwiej zidentyfikujesz, które etapy wymagają usprawnień.
  • Ustal priorytety na podstawie analizy, koncentrując się na tych procesach, które mają największy wpływ na efektywność operacyjną i satysfakcję klientów.

Zidentyfikowanie najważniejszych funkcji

 1. Zarządzanie klientami (CRM)
  • System ERP powinien umożliwiać efektywne zarządzanie relacjami z klientami. Funkcje CRM obejmują rejestrowanie kontaktów, monitorowanie historii interakcji oraz automatyzację procesów marketingowych.
  • Integracja z narzędziami do zarządzania sprzedażą i obsługi klienta zwiększa przejrzystość i poprawia jakość obsługi.
 2. Księgowość i finanse
  • System ERP musi wspierać kompleksowe zarządzanie finansami, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenia podatkowe, fakturowanie oraz generowanie raportów finansowych.
  • Automatyzacja tych procesów zmniejsza ryzyko błędów i oszczędza czas, umożliwiając lepsze zarządzanie finansami.
 3. Zarządzanie personelem (HR)
  • ERP powinien oferować funkcje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja, ewidencja czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń oraz zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników.
  • Ułatwienie tych procesów zwiększa efektywność działu HR i poprawia zarządzanie personelem.
sztuczna-inteligencja-w-oprogramowaniu
Praca na systemie IT

Ocena obecnej infrastruktury IT

Ocena kompatybilności nowego systemu ERP z istniejącą infrastrukturą IT jest bardzo ważnym krokiem, który zapewnia płynne wdrożenie oraz minimalizuje ryzyko zakłóceń w działalności firmy.

Sprawdzenie kompatybilności nowego systemu z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi

 1. Inwentaryzacja istniejących systemów
  • Przeprowadź inwentaryzację obecnych systemów informatycznych i aplikacji używanych w firmie. Zidentyfikuj, które z nich będą musiały być zintegrowane z nowym systemem ERP.
  • Sprawdź, czy istniejące systemy wspierają integrację poprzez standardowe interfejsy API, co ułatwi wymianę danych.
 2. Ocena infrastruktury sprzętowej i sieciowej
  • Zbadaj, czy infrastruktura sprzętowa i sieciowa firmy jest wystarczająco wydajna, aby obsłużyć nowy system ERP. Upewnij się, że serwery, pamięć masowa i przepustowość sieci są adekwatne do wymagań systemu.
  • Rozważ aktualizację lub modernizację infrastruktury, jeśli to konieczne, aby zapewnić optymalne działanie systemu ERP.
 3. Zgodność z przepisami i standardami
  • Sprawdź, czy nowy system ERP spełnia wymagania regulacyjne i standardy bezpieczeństwa obowiązujące w branży. Upewnij się, że system jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. RODO) oraz innymi istotnymi regulacjami prawnymi.
  • Zadbaj o to, aby dostawca systemu ERP oferował regularne aktualizacje, które uwzględniają zmieniające się przepisy prawne.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego systemu ERP dla kancelarii podatkowej wymaga szczegółowej analizy potrzeb firmy oraz oceny obecnej infrastruktury IT. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego, zidentyfikowanie najważniejszych funkcji oraz sprawdzenie kompatybilności z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi to kroki, które zapewnią optymalne wdrożenie systemu ERP. Dzięki temu firma może zyskać na efektywności operacyjnej, lepszej jakości danych oraz zgodności z przepisami prawnymi. System ERP dla kancelarii podatkowej to inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści i wspiera rozwój firmy.

Koszty wdrożenia i utrzymania systemu ERP

Wdrożenie systemu ERP wiąże się z wieloma aspektami finansowymi, które należy dokładnie przeanalizować, aby uniknąć niespodziewanych wydatków. Bardzo ważne jest uwzględnienie zarówno kosztów początkowych, jak i długoterminowych opłat licencyjnych oraz serwisowych.

Koszty początkowe

 1. Zakup licencji
  • Cena licencji zależy od wielkości firmy, liczby użytkowników oraz wybranego dostawcy oprogramowania. Systemy ERP są dostępne w różnych modelach licencyjnych, takich jak licencje jednorazowe, subskrypcyjne czy w modelu SaaS (Software as a Service).
  • Koszty mogą sięgać od kilku tysięcy złotych dla małych firm do setek tysięcy złotych dla dużych przedsiębiorstw.
 2. Koszty wdrożenia
  • Wdrożenie systemu ERP obejmuje koszty związane z instalacją, konfiguracją, migracją danych oraz integracją z istniejącymi systemami.
  • Wartość tych kosztów zależy od skomplikowania procesów biznesowych oraz stopnia personalizacji systemu.
 3. Szkolenie pracowników
  • Szkolenie użytkowników końcowych i administratorów systemu jest niezbędne, aby zapewnić efektywne wykorzystanie nowego systemu. Koszty szkoleń mogą obejmować zarówno szkolenia wstępne, jak i cykliczne kursy aktualizacyjne.
  • Należy uwzględnić koszty związane z zatrudnieniem specjalistów szkoleniowych oraz czas poświęcony na szkolenia.
systemy-dla-biur-rachunkowych

Długoterminowe opłaty licencyjne i serwisowe

 1. Opłaty licencyjne
  • Systemy ERP często wymagają opłat abonamentowych, które obejmują koszty użytkowania, aktualizacji i wsparcia technicznego. Opłaty te mogą być naliczane miesięcznie lub rocznie, w zależności od wybranego modelu licencyjnego.
  • Długoterminowe opłaty licencyjne mogą obejmować również dodatkowe moduły lub funkcje, które firma zdecyduje się wdrożyć w przyszłości.
 2. Koszty serwisowe i utrzymania
  • Koszty utrzymania systemu ERP obejmują wsparcie techniczne, aktualizacje oprogramowania, zarządzanie bezpieczeństwem oraz konserwację infrastruktury IT.
  • Regularne aktualizacje są istotne dla zapewnienia zgodności systemu z najnowszymi przepisami oraz ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Możliwości rozwoju systemu

Elastyczność i skalowalność systemu ERP są bardzo istotne dla długoterminowego sukcesu firmy. System powinien być w stanie rozwijać się wraz z firmą, oferując możliwość dodawania nowych modułów i funkcji w miarę potrzeb.

Skalowalność

 1. Dodawanie nowych modułów
  • System ERP powinien umożliwiać łatwe dodawanie nowych modułów, takich jak zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie magazynem (WMS) czy moduły produkcyjne.
  • Elastyczność w dodawaniu funkcji pozwala na dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb biznesowych.
 2. Integracja z innymi systemami
  • ERP powinien wspierać integrację z innymi aplikacjami biznesowymi poprzez standardowe interfejsy API, co umożliwia płynną wymianę danych i funkcjonalności.
  • Integracja z systemami zewnętrznymi, takimi jak systemy e-commerce czy narzędzia analityczne, zwiększa wartość biznesową ERP.

Personalizacja

 1. Dostosowanie do specyficznych potrzeb
  • System ERP powinien umożliwiać personalizację interfejsu użytkownika, raportów oraz procesów biznesowych, co pozwala na lepsze dopasowanie do specyficznych potrzeb firmy.
  • Personalizacja zwiększa efektywność pracy i zadowolenie użytkowników.
 2. Wsparcie dla innowacji
  • ERP powinien wspierać wdrażanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, takich jak sztuczna inteligencja, machine learning czy automatyzacja procesów.
  • Dzięki wsparciu dla innowacji firma może zachować konkurencyjność na dynamicznie zmieniającym się rynku.
jak-wybrać-najlepszy-program-erp-dla-małej-i-mikrofirmy

Dostępność mobilna

Mobilność staje się coraz ważniejszym aspektem w nowoczesnych systemach ERP, zwłaszcza w kontekście elastycznej organizacji pracy i zarządzania zespołami.

Mobilny dostęp do danych

 1. Praca zdalna
  • Aplikacje mobilne ERP umożliwiają pracownikom dostęp do systemu z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie, co jest ważne w kontekście pracy zdalnej.
  • Mobilność zwiększa elastyczność pracy, umożliwiając pracownikom szybkie reagowanie na potrzeby klientów i zmiany w projektach.
 2. Zarządzanie w czasie rzeczywistym
  • Mobilne aplikacje ERP umożliwiają zarządzanie operacjami biznesowymi w czasie rzeczywistym, co zwiększa szybkość podejmowania decyzji i reagowania na zmiany rynkowe.
  • Dostęp do aktualnych danych finansowych, kadrowych i operacyjnych w dowolnym momencie poprawia efektywność zarządzania.

Ułatwienie komunikacji i współpracy

 1. Współpraca zespołowa
  • Mobilne aplikacje ERP wspierają współpracę zespołową, umożliwiając łatwy dostęp do wspólnych dokumentów, harmonogramów i zadań.
  • Komunikacja w ramach aplikacji mobilnych zwiększa efektywność pracy zespołów rozproszonych geograficznie.
 2. Powiadomienia i alerty
  • System ERP z funkcjonalnością mobilną może wysyłać powiadomienia i alerty o ważnych zdarzeniach, takich jak terminy płatności, zmiany w projektach czy nowe zadania.
  • Powiadomienia mobilne zapewniają, że pracownicy są zawsze na bieżąco z najnowszymi informacjami, co zwiększa ich responsywność.

Analiza kosztów wdrożenia i utrzymania systemu ERP, możliwości jego rozwoju oraz dostępności mobilnej jest istotna dla wyboru odpowiedniego rozwiązania dla kancelarii podatkowej. Wybór odpowiedniego systemu ERP, który jest elastyczny, skalowalny i oferuje funkcje mobilne, zapewni firmie długoterminową efektywność operacyjną, zgodność z przepisami oraz możliwość adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. System ERP dla kancelarii podatkowej to inwestycja, która przynosi znaczące korzyści i wspiera rozwój firmy na wielu płaszczyznach.

programy-księgowe-biura-podatkowe

Przykłady najlepszych systemów ERP dla kancelarii podatkowych

SAP S/4HANA Cloud

SAP S/4HANA Cloud to jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań ERP, szeroko stosowane w dużych przedsiębiorstwach na całym świecie. Jego popularność wynika z bogatej funkcjonalności oraz możliwości zaawansowanej personalizacji, co pozwala na dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb różnych branż.

Najważniejsze funkcje

 1. Zaawansowane zarządzanie finansami
  • System oferuje kompleksowe narzędzia do zarządzania finansami, takie jak planowanie budżetowe, analiza kosztów oraz zarządzanie ryzykiem finansowym.
  • Integracja z innymi modułami pozwala na spójne i przejrzyste raportowanie finansowe, co jest bardzo ważne dla dużych korporacji.
 2. Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • SAP S/4HANA Cloud umożliwia optymalizację zarządzania łańcuchem dostaw poprzez automatyzację procesów zakupowych, logistycznych i magazynowych.
  • System oferuje narzędzia do monitorowania wydajności dostawców oraz analizy kosztów logistycznych, co pozwala na redukcję kosztów operacyjnych.
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
  • Moduł HR wspiera procesy rekrutacyjne, zarządzanie czasem pracy, naliczanie wynagrodzeń oraz rozwój pracowników.
  • Zaawansowane funkcje analityczne umożliwiają śledzenie wyników pracowników i planowanie ich kariery.

Personalizacja i elastyczność

 1. Dostosowanie do potrzeb firmy
  • System pozwala na szeroką personalizację interfejsu użytkownika, raportów oraz procesów biznesowych, co umożliwia dopasowanie do specyficznych wymagań firmy.
  • Modułowa budowa systemu umożliwia dodawanie nowych funkcji w miarę rozwoju przedsiębiorstwa.
 2. Integracja z innymi systemami
  • SAP S/4HANA Cloud wspiera integrację z innymi aplikacjami biznesowymi poprzez standardowe interfejsy API, co umożliwia płynną wymianę danych.
  • System jest kompatybilny z wieloma narzędziami analitycznymi i biznesowymi, co zwiększa jego funkcjonalność.
oprogramowanie-dla-kancelarii-podatkowej
Oprogramowanie dla kancelarii podatkowej

Comarch ERP XL

Comarch ERP XL to zaawansowany system ERP, dedykowany średnim i dużym przedsiębiorstwom, który wyróżnia się szerokim zakresem funkcjonalności oraz możliwościami integracji z różnymi modułami.

Najważniejsze funkcje

 1. Zarządzanie produkcją:
  • System oferuje narzędzia do planowania i zarządzania produkcją, w tym harmonogramowanie, kontrolę jakości oraz analizę wydajności produkcji.
  • Umożliwia śledzenie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie reagowanie na zmiany i optymalizację produkcji.
 2. Zarządzanie sprzedażą i zakupami
  • Comarch ERP XL wspiera zarządzanie procesami sprzedaży i zakupów, w tym obsługę zamówień, fakturowanie oraz zarządzanie relacjami z dostawcami.
  • System umożliwia analizę danych sprzedażowych i zakupowych, co pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.
 3. Finanse i księgowość
  • System oferuje kompleksowe rozwiązania finansowo-księgowe, w tym ewidencję księgową, rozliczenia podatkowe oraz generowanie raportów finansowych.
  • Automatyzacja procesów księgowych zmniejsza ryzyko błędów i zwiększa efektywność pracy działu finansowego.

Integracja i elastyczność

 1. Modułowa budowa
  • Comarch ERP XL jest systemem modułowym, co oznacza, że można go łatwo rozbudowywać o dodatkowe funkcje i moduły w miarę rozwoju firmy.
  • System umożliwia dostosowanie do specyficznych potrzeb branżowych poprzez personalizację i integrację z innymi narzędziami.
 2. Integracja z innymi systemami
  • System wspiera integrację z różnymi aplikacjami biznesowymi oraz narzędziami analitycznymi, co pozwala na efektywne zarządzanie danymi i procesami biznesowymi.
  • Comarch ERP XL oferuje również możliwość integracji z systemami e-commerce, co zwiększa jego funkcjonalność w obszarze sprzedaży internetowej.
comarch-erp-optima
Praca na Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima to popularny w Polsce system ERP, szczególnie wśród małych i średnich firm oraz biur rachunkowych. System ten umożliwia kompleksowe zarządzanie finansami, kadrami, magazynem i sprzedażą, oferując także funkcje specyficzne dla biur rachunkowych.

Najważniejsze funkcje

 1. Zarządzanie finansami i księgowość
  • System oferuje szerokie możliwości w zakresie prowadzenia księgowości, rozliczeń podatkowych, fakturowania oraz generowania raportów finansowych.
  • Automatyzacja tych procesów zwiększa dokładność i efektywność pracy działu finansowego.
 2. Zarządzanie kadrami i płacami
  • Comarch ERP Optima wspiera procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja, ewidencja czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń oraz zarządzanie szkoleniami.
  • System umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej, co zwiększa przejrzystość i dostępność danych kadrowych.
 3. Zarządzanie magazynem i sprzedażą
  • System umożliwia kompleksowe zarządzanie magazynem, w tym obsługę zamówień, kontrolę stanów magazynowych oraz zarządzanie inwentaryzacją.
  • Moduł sprzedaży wspiera procesy sprzedażowe, takie jak fakturowanie, obsługa klientów oraz zarządzanie relacjami z klientami.

Funkcje specyficzne dla biur rachunkowych

 1. Wymiana dokumentów z klientami
  • Comarch ERP Optima oferuje narzędzia do elektronicznej wymiany dokumentów z klientami, co przyspiesza procesy księgowe i zmniejsza ryzyko błędów.
  • System umożliwia integrację z systemami klientów, co ułatwia współpracę i zwiększa efektywność.
 2. Obsługa kadrowo-płacowa
  • System wspiera kompleksową obsługę kadrowo-płacową, w tym naliczanie wynagrodzeń, zarządzanie czasem pracy oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
  • Automatyzacja tych procesów pozwala na oszczędność czasu i zasobów oraz zwiększa dokładność i zgodność z przepisami.

Wybór odpowiedniego systemu ERP jest niezwykle istotny dla efektywnego zarządzania firmą. SAP S/4HANA Cloud oferuje szeroki zakres funkcji i możliwości personalizacji, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla dużych przedsiębiorstw. Comarch ERP XL zapewnia zaawansowane narzędzia do zarządzania produkcją, sprzedażą i finansami, co czyni go odpowiednim dla średnich i dużych firm. Comarch ERP Optima jest natomiast popularnym wyborem wśród małych i średnich firm oraz biur rachunkowych, oferując kompleksowe zarządzanie finansami, kadrami, magazynem i sprzedażą. Wybór odpowiedniego systemu ERP dla kancelarii podatkowych zależy od specyficznych potrzeb i wymagań firmy, dlatego warto dokładnie przeanalizować dostępne opcje przed podjęciem decyzji.

analizy biznesowe ERP

Aplikacje i rozwiązania dodatkowe wspierające pracę w kancelarii podatkowej

Systemy Comarch ERP oferują szereg zintegrowanych aplikacji i rozwiązań, które znacząco usprawniają pracę kancelarii podatkowej. Te dodatkowe narzędzia zwiększają efektywność operacyjną, automatyzują rutynowe zadania i poprawiają jakość danych. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis najważniejszych aplikacji zintegrowanych z systemami Comarch ERP, takich jak OCR, DMS, HRM, BI Point oraz iBard.

OCR (Optical Character Recognition)

OCR to technologia, która umożliwia automatyczne rozpoznawanie tekstu na dokumentach skanowanych i wprowadzanie go do systemu ERP. Dzięki temu procesowi kancelarie mogą znacząco zredukować czas potrzebny na ręczne wprowadzanie danych oraz zmniejszyć ryzyko błędów.

 1. Automatyzacja wprowadzania danych
  • System OCR automatycznie skanuje dokumenty, takie jak faktury, paragony czy umowy, i przekształca je w edytowalny tekst.
  • Umożliwia to szybkie i dokładne wprowadzenie danych do systemu ERP, eliminując potrzebę ręcznego wpisywania informacji.
 2. Zarządzanie dokumentacją
  • Zintegrowane z systemem ERP rozwiązanie OCR umożliwia łatwe przechowywanie, katalogowanie i wyszukiwanie zeskanowanych dokumentów.
  • Usprawnia to procesy archiwizacji oraz redukuje koszty związane z przechowywaniem papierowych dokumentów.

DMS (Document Management System)

DMS to system zarządzania dokumentami, który pozwala na efektywne zarządzanie cyklem życia dokumentów w firmie. Umożliwia elektroniczny obieg dokumentów, co zwiększa przejrzystość i kontrolę nad procesami biznesowymi.

 1. Elektroniczny obieg dokumentów
  • DMS automatyzuje procesy związane z tworzeniem, zatwierdzaniem, dystrybucją i archiwizacją dokumentów.
  • Umożliwia śledzenie statusów dokumentów w czasie rzeczywistym, co przyspiesza procesy decyzyjne.
 2. Bezpieczeństwo i zgodność
  • System zapewnia zaawansowane mechanizmy zabezpieczające, takie jak kontrola dostępu i szyfrowanie danych, co gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych informacji.
  • Umożliwia także zarządzanie wersjami dokumentów, co jest istotne dla zgodności z przepisami prawnymi.
oprogramowanie-ERP-kadry-HRM
Aplikacja do zarządzania czasem pracy

HRM (Human Resource Management)

HRM to moduł zarządzania zasobami ludzkimi, który wspiera procesy kadrowo-płacowe w kancelarii podatkowej. Umożliwia kompleksowe zarządzanie danymi pracowników oraz procesami HR.

 1. Obsługa kadrowo-płacowa
  • Moduł HRM automatyzuje procesy związane z naliczaniem wynagrodzeń, ewidencją czasu pracy oraz zarządzaniem urlopami i nieobecnościami.
  • Umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej, co zwiększa przejrzystość i dostępność danych kadrowych.
 2. Rozwój pracowników
  • System wspiera planowanie szkoleń, ocenę wyników pracowników oraz zarządzanie ścieżkami kariery, co przyczynia się do zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników.
  • Umożliwia także monitorowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników, co jest istotne dla planowania rozwoju zawodowego.

BI Point (Business Intelligence)

BI Point to narzędzie analityczne, które umożliwia zaawansowaną analizę danych i generowanie raportów. Dzięki temu kancelarie podatkowe mogą podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

 1. Analiza danych
  • BI Point integruje dane z różnych źródeł, umożliwiając kompleksową analizę i wizualizację informacji.
  • Narzędzie pozwala na tworzenie dynamicznych raportów i dashboardów, które pomagają w monitorowaniu kluczowych wskaźników wydajności (KPI).
 2. Podejmowanie decyzji
  • System wspiera prognozowanie i planowanie, co umożliwia lepsze zarządzanie zasobami i optymalizację procesów biznesowych.
  • BI Point pozwala na szybkie wykrywanie trendów i identyfikację obszarów wymagających poprawy, co zwiększa konkurencyjność firmy.

iBard (Cloud Backup and Storage)

iBard to chmurowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych. Umożliwia bezpieczne i zautomatyzowane tworzenie backupów oraz zarządzanie danymi w chmurze.

 1. Bezpieczeństwo danych
  • iBard automatycznie tworzy kopie zapasowe danych, co minimalizuje ryzyko ich utraty w wyniku awarii sprzętu lub ataków cybernetycznych.
  • System oferuje zaawansowane mechanizmy szyfrowania i kontroli dostępu, co zapewnia ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem.
 2. Elastyczność i dostępność
  • Przechowywanie danych w chmurze umożliwia dostęp do nich z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie, co zwiększa elastyczność pracy.
  • iBard pozwala na łatwe skalowanie przestrzeni dyskowej w zależności od potrzeb firmy, co jest szczególnie istotne dla kancelarii podatkowych przechowujących duże ilości dokumentów.

Podsumowanie - najlepsze oprogramowanie i aplikacje dla kancelarii podatkowych do Comarch

Systemy Comarch ERP, wspierane przez zintegrowane aplikacje takie jak OCR, DMS, HRM, BI Point oraz iBard, oferują kompleksowe rozwiązania dla kancelarii podatkowych. Te dodatkowe narzędzia zwiększają efektywność operacyjną, automatyzują procesy biznesowe oraz poprawiają jakość danych. Dzięki nim, kancelarie mogą lepiej zarządzać dokumentacją, optymalizować procesy HR, analizować dane biznesowe oraz zapewnić bezpieczeństwo i dostępność danych. Wybór odpowiedniego systemu ERP wraz z tymi zintegrowanymi rozwiązaniami to inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści i wspiera rozwój firmy na wielu płaszczyznach.

wdrożenie-systemu-informatycznego-erp
Wdrożenie systemu ERP w kancelarii podatkowej

Proces wdrażania systemu ERP w kancelarii podatkowej

Wdrożenie systemu ERP to skomplikowany proces, który wymaga starannego planowania, koordynacji oraz współpracy wielu działów firmy. Poniżej szczegółowo opisuję najważniejsze etapy wdrożenia systemu ERP, aby zapewnić jego skuteczność i minimalizować ryzyko niepowodzenia.

Tworzenie zespołu ds. selekcji ERP

Tworzenie zespołu ds. selekcji ERP jest pierwszym krokiem w procesie wdrożenia. Zespół ten powinien składać się z przedstawicieli różnych działów firmy, aby zapewnić wszechstronne podejście do wyboru i wdrożenia systemu.

Włączanie członków różnych działów firmy w proces wyboru i wdrożenia systemu

 1. Skład zespołu
  • Zespół ds. selekcji ERP powinien obejmować przedstawicieli kluczowych działów, takich jak finanse, HR, IT, produkcja, sprzedaż i logistyka.
  • Ważne jest, aby w skład zespołu wchodziły osoby z różnych poziomów organizacji, od pracowników operacyjnych po kadrę zarządzającą.
 2. Role i odpowiedzialności
  • Każdy członek zespołu powinien mieć jasno określone role i odpowiedzialności. Na przykład, przedstawiciel działu finansów będzie odpowiedzialny za ocenę funkcji księgowych systemu ERP.
  • Zespół powinien regularnie się spotykać, aby omawiać postępy i podejmować decyzje dotyczące wyboru systemu.
 3. Konsultacje z użytkownikami końcowymi
  • Włączanie użytkowników końcowych w proces selekcji jest bardzo ważne, ponieważ to oni będą korzystać z systemu na co dzień. Ich opinie i wymagania są niezwykle cenne.
  • Przeprowadzenie warsztatów i sesji feedbackowych może pomóc w zrozumieniu ich potrzeb i oczekiwań.

Przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego

Audyt przedwdrożeniowy to bardzo ważny etap, który polega na ocenie bieżących procesów biznesowych oraz identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie systemu ERP do specyficznych potrzeb firmy.

Ocena bieżących procesów i identyfikacja obszarów wymagających poprawy

 1. Mapowanie procesów biznesowych
  • Sporządzenie szczegółowych map procesów biznesowych pozwala na wizualizację istniejących przepływów pracy i identyfikację wąskich gardeł oraz nieefektywności.
  • Mapy procesów pomagają również w zrozumieniu zależności między różnymi działami i procesami.
 2. Analiza mocnych i słabych stron
  • Audyt powinien obejmować analizę mocnych i słabych stron bieżących procesów. Zidentyfikowanie obszarów, które działają dobrze, oraz tych, które wymagają usprawnień jest bardzo istotne.
  • Należy również uwzględnić potencjalne zagrożenia i wyzwania związane z wdrożeniem nowego systemu.
 3. Ocena zgodności z celami biznesowymi
  • Procesy biznesowe powinny być oceniane pod kątem ich zgodności z celami strategicznymi firmy. Należy zidentyfikować, które procesy są krytyczne dla osiągnięcia tych celów.
  • Audyt powinien uwzględniać również wymagania prawne i regulacyjne, aby zapewnić zgodność z przepisami.
szkolenia-oprogramowanie
Szkolenie z oprogramowania ERP

Szkolenie pracowników

Szkolenie pracowników to nieodłączny element wdrożenia systemu ERP. Zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia zespołu jest bardzo ważne dla skutecznego wykorzystania nowego systemu i minimalizacji ryzyka błędów.

Zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia zespołu, aby skutecznie korzystali z nowego systemu

 1. Planowanie szkoleń
  • Szkolenia powinny być zaplanowane i przeprowadzone na różnych poziomach organizacji. Wstępne szkolenia powinny obejmować podstawowe funkcje systemu, natomiast zaawansowane szkolenia mogą być dedykowane konkretnym modułom i funkcjom.
  • Harmonogram szkoleń powinien być dostosowany do dostępności pracowników oraz harmonogramu wdrożenia systemu.
 2. Metody szkoleniowe
  • Szkolenia mogą być prowadzone w formie warsztatów, szkoleń online, e-learningu lub instruktaży bezpośrednich. Ważne jest, aby metody szkoleniowe były dostosowane do potrzeb i preferencji uczestników.
  • Praktyczne ćwiczenia i scenariusze użycia systemu są ważne dla zrozumienia i efektywnego wykorzystania nowego systemu.
 3. Wsparcie po wdrożeniu
  • Po zakończeniu szkoleń należy zapewnić wsparcie techniczne i merytoryczne dla pracowników. Może to obejmować dostęp do materiałów szkoleniowych, helpdesk oraz regularne sesje feedbackowe.
  • Monitoring i ocena efektywności szkoleń pozwala na identyfikację obszarów, które wymagają dodatkowego wsparcia lub uzupełnienia wiedzy.

Wdrożenie systemu ERP to złożony proces, który wymaga starannego planowania, zaangażowania różnych działów firmy oraz przeprowadzenia szczegółowych analiz. Tworzenie zespołu ds. selekcji ERP, przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego oraz szkolenie pracowników to niezwykle istotne etapy, które zapewniają skuteczne wdrożenie systemu. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i realizacji tych kroków, firma może zyskać na efektywności operacyjnej, lepszej jakości danych oraz zgodności z przepisami prawnymi. System ERP dla kancelarii podatkowej to inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści i wspiera rozwój firmy na wielu płaszczyznach.

Podsumowanie - jak wybrać najlepszy system ERP dla kancelarii podatkowej

Wybór najlepszego systemu ERP dla kancelarii podatkowej nie jest sprawą łatwą. Na rynku dostępnych jest wiele różnych programów księgowych, kadrowo-płacowych i ERP, które różnią się od siebie detalami. W zależności od wielkości firmy oraz możliwości finansowych warto rozważyć te rozwiązania, dzięki którym będziemy mogli obsługiwać wszystkie obszary działalności biznesowej kancelarii. Dobrze również zdecydować się na programy i aplikacje, które przyniosą największą automatyzację i optymalizację pracy księgowych i doradców podatkowych. Jednym z najważniejszych czynników, które powinny mieć wpływ na wybór jest bieżące dostosowywanie do często zmieniających się przepisów prawa polskiego. Księgowi i doradcy podatkowi, oczywiście muszą znać dobrze przepisy, jeśli jednak sam weryfikuje operacje, wówczas nie muszą aż tak koncentrować się na ich poprawności.

Andrzej zdjęcie

Od prawie 15 lat jestem blisko związany z branżą IT. Posiadam ponad 6 letnie w zakresie systemu Comarch ERP Optima i około 10 letnie w branży informatycznej. Interesują mnie nowoczesne technologie i marketing internetowy.