fbpx
sposoby-rozliczania-składki-zdrowotnej-właściceli

Sposoby rozliczania składki zdrowotnej dla właścicieli

Jedną z nowości w wersji Comarch ERP Optima 2022.4.1 są zmiany w składce zdrowotnej dla właścicieli. W programie ułatwiono jej rozliczanie. Zarówno dla właścicieli rozliczających się z Urzędem Skarbowym kwartalnie jak i na zasadach uproszczonych.

W programie Comarch ERP Optima w wersji 2022.4.1 jest już możliwość wyliczenia podstawy składki zdrowotnej zgodnie z aktualnymi przepisami. Zarówno dla osób rozliczających się ze skarbówką kwartalnie a także tych na zasadach uproszczonych. Czyli właścicieli firm, dla których podstawą rozliczenia są dane o przychodzie pobierane z danych księgowych. W przypadku danych dotyczących kwoty przychodu, dochodu, uwzględnionego przy naliczaniu podstawy składki zdrowotnej  będą one pobierane z zestawień dochodów. Z kolei dla właścicieli rozliczających się na  zasadach ogólnych z zestawienia przychodów. Zestawienia te są dostępne w modułach księgowych.

Rozliczanie składki zdrowotnej właścicieli w Comarch ERP Optima

W programie Comarch ERP Optima wersja 2022.4.1 zestawienia dodajemy z poziomu zaliczek dla PIT-36, PIT-36L, PIT-28. W przypadku, gdy po wyliczeniu wypłaty nie będzie zestawienia to pojawi się ono automatycznie. Jakie informacje zawiera zestawienie? Miedzy innymi kwoty w zakresie dochodu, przychodu oraz składek. Jednak aby automatycznie wyliczyć zestawienie koniecznie musza być takie dane jak udziały w działalności w zakresie kwot za każdy miesiąc.

Jeśli właściciel rozlicza się w cyklu miesięcznym podstawy do naliczenia składki zdrowotnej pobieramy bezpośrednio z zestawienia, a nie z zaliczki na PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 jak do tej pory. Jeśli właściciel rozlicza się na zasadzie skali, podatku liniowego, zestawienie dochodu do składki zdrowotnej obejmuje dane dotyczące dochodu i składek narastająco od początku roku. Natomiast jeśli właściciel jako formę opodatkowania przyjął ryczałt to przychód dla stawek procentowych obejmie każdy miesiąc oddzielnie.   Szczegóły dotyczące rozliczenia znajdziesz TUTAJ