fbpx

Jak wybrać najlepszy system ERP do zarządzania projektami?

jak-wybrać-najlepszy-system-erp-do-zarządzania-projektami

Prowadzenie i zarządzanie złożonymi projektami to nie lada wyzwanie. Wie to każdy manager i kierownik projektu. Bez względu na wielkość i specyfikę realizowanego projektu przydatne jest wsparcie w postaci intuicyjnego oraz funkcjonalnego rozwiązania informatycznego. W przypadku wielu firm do skutecznego zarządzania projektami wykorzystywane są systemy klasy ERP. Jednak często zdarza się, że nawet rozbudowane systemy do zarządzania przedsiębiorstwem nie spełniają oczekiwań w kontekście prowadzenia projektów. Niektórzy klienci zwracają także uwagę, że oprogramowanie do zarządzania projektami jest za trudne w użyciu lub po prostu za drogie w utrzymaniu. W tym artykule przedstawimy Wam najważniejsze aspekty oraz odpowiemy na pytanie jak wybrać najlepszy system ERP do zarządzania projektami. Zapraszamy do lektury.

Znaczenie wyboru odpowiedniego systemu ERP do zarządzania projektami

Wybór odpowiedniego systemu ERP ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu zarządzania projektami w każdej firmie. System ERP integruje wszystkie kluczowe procesy biznesowe w jedną, spójną platformę, co umożliwia efektywne zarządzanie zasobami, optymalizację procesów i podejmowanie świadomych decyzji na podstawie rzeczywistych danych.

Najważniejsze aspekty wyboru systemu ERP

 1. Zintegrowane zarządzanie danymi. Dzięki ERP, wszystkie dane projektowe są centralnie zarządzane i dostępne w czasie rzeczywistym, co eliminuje problem duplikacji danych i błędów wynikających z manualnego wprowadzania danych.
 2. Lepsza widoczność i kontrola. System ERP zapewnia pełną widoczność wszystkich aspektów projektu, od zasobów po harmonogramy i budżety, co umożliwia menedżerom projektów lepszą kontrolę i monitorowanie postępów.
 3. Efektywność operacyjna. Automatyzacja procesów dzięki ERP redukuje czas i koszty operacyjne, pozwalając zespołom projektowym skupić się na kluczowych zadaniach zamiast na rutynowych czynnościach administracyjnych.
 4. Skalowalność. Właściwy system ERP rośnie wraz z firmą, umożliwiając dodawanie nowych modułów i funkcji w miarę rozwoju organizacji i zmieniających się potrzeb biznesowych.
 5. Zarządzanie ryzykiem. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i raportowym, system ERP pozwala na identyfikację i monitorowanie ryzyk, co umożliwia proaktywne zarządzanie nimi i minimalizowanie potencjalnych problemów.
System ERP

Czym jest system ERP?

ERP (Enterprise Resource Planning) to zintegrowane oprogramowanie służące do zarządzania kluczowymi procesami biznesowymi w organizacji. System ERP łączy różne działy firmy, takie jak finansy, sprzedaż, zasoby ludzkie, produkcja i logistyka, w jedną, spójną platformę, umożliwiając efektywne zarządzanie i optymalizację wszystkich zasobów przedsiębiorstwa.

Podstawowe funkcje ERP

Systemy ERP oferują szeroki wachlarz funkcji, które wspierają różne aspekty działalności firmy:

Zarządzanie finansami

 • Księgowość. Automatyzacja księgowania, raportowanie finansowe, zarządzanie budżetami i prognozowanie finansowe.
 • Kontrola kosztów. Monitorowanie i kontrola wydatków, analiza kosztów projektów i optymalizacja budżetów.

Sprzedaż

 • CRM (Customer Relationship Management). Zarządzanie relacjami z klientami, automatyzacja procesów sprzedażowych, śledzenie zamówień i prognozowanie sprzedaży.
 • Fakturowanie. Generowanie faktur, zarządzanie płatnościami i integracja z systemami księgowymi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Kadry i Płace. Zarządzanie danymi pracowników, naliczanie wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy, zarządzanie umowami i świadczeniami.
 • Rekrutacja. Automatyzacja procesów rekrutacyjnych, zarządzanie aplikacjami i analiza efektywności rekrutacji.

Produkcja

 • Planowanie produkcji. Harmonogramowanie zadań produkcyjnych, zarządzanie zasobami produkcyjnymi i optymalizacja procesów produkcyjnych.
 • Kontrola jakości. Monitorowanie jakości produktów, zarządzanie inspekcjami i analiza wyników jakościowych.

Logistyka i Magazyn

 • Zarządzanie zapasami. Śledzenie stanów magazynowych, zarządzanie zamówieniami i optymalizacja zapasów.
 • Logistyka. Planowanie i zarządzanie transportem, śledzenie przesyłek i optymalizacja kosztów logistycznych.
oprogramowanie-ERP-kadry-HRM
Aplikacja do czasu pracy

Funkcje specyficzne dla zarządzania projektami

Zarządzanie projektami w systemie ERP obejmuje specjalistyczne funkcje, które wspierają planowanie, realizację i kontrolę projektów.

Planowanie zasobów

 • Alokacja zasobów. Przydzielanie zasobów ludzkich i materialnych do zadań projektowych, optymalizacja wykorzystania zasobów i zarządzanie ich dostępnością.
 • Planowanie zadań. Tworzenie harmonogramów zadań, ustalanie priorytetów i zarządzanie terminami realizacji.

Harmonogramowanie

 • Gantt Chart. Wizualizacja harmonogramów projektów, śledzenie postępów i identyfikacja zależności między zadaniami.
 • Kalendarze projektowe. Zarządzanie terminami, spotkaniami i kamieniami milowymi projektów.

Śledzenie postępów

 • Monitorowanie statusu zadań. Śledzenie realizacji zadań, aktualizacja statusów i identyfikacja potencjalnych opóźnień.
 • Raportowanie postępów. Generowanie raportów o postępach projektów, analiza zgodności z harmonogramem i ocena wydajności zespołów projektowych.

Zarządzanie budżetem

 • Kontrola kosztów. Monitorowanie kosztów projektów, analiza wydatków i zarządzanie budżetami.
 • Prognozowanie finansowe. Tworzenie prognoz finansowych dla projektów, ocena rentowności i analiza ROI (Return on Investment).

Analiza ryzyka

 • Identyfikacja ryzyk. Analiza potencjalnych ryzyk związanych z realizacją projektów, ocena ich wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia.
 • Zarządzanie ryzykiem. Tworzenie planów zarządzania ryzykiem, monitorowanie ryzyk i podejmowanie działań korygujących.

Wybór odpowiedniego systemu ERP, który oferuje te zaawansowane funkcje, jest kluczowy dla skutecznego zarządzania projektami i osiągnięcia sukcesu biznesowego. Systemy takie jak Comarch ERP Optima zapewniają kompleksowe narzędzia, które wspierają wszystkie aspekty zarządzania projektami, od planowania i realizacji, po kontrolę i analizę wyników.

system erp do zarządzania projektami
Harmonogram Gantta w aplikacji

Jakie branże najczęściej wykorzystują oprogramowanie do zarządzania projektami?

W wielu branżach działalność opiera się o różnorodne projekty. W celu ich efektywnej realizacji coraz częściej wykorzystywane są programy i aplikacje oraz systemy informatyczne wspierające realizację. Do branż, które najczęściej wykorzystują systemy ERP do zarządzania projektami możemy zaliczyć:

Produkcja
Budowlana
Administracja
Usługi profesjonalne
IT i Technologie
Opieka zdrowotna
Edukacja
Energatyka
Sieci handlowe
Logistyka i transport

Czynniki wyboru najlepszego systemu ERP do zarządzania projektami

Skalowalność i elastyczność

Skalowalność i elastyczność to kluczowe cechy, które decydują o efektywności systemu ERP w zarządzaniu projektami. Comarch ERP Optima oferuje szeroką gamę modułów i funkcji, które można dostosować do unikalnych wymagań każdej firmy projektowej.

Skalowalność

Comarch ERP Optima jest systemem, który może rosnąć wraz z firmą. Dzięki modułowej budowie, można łatwo dodać nowe funkcje i rozszerzenia w miarę zwiększania się potrzeb biznesowych. Skalowalność systemu zapewnia, że może on obsługiwać zarówno małe projekty, jak i kompleksowe przedsięwzięcia o dużej skali. Ważne aspekty skalowalności to:

 • Dodawanie nowych modułów. Możliwość rozszerzenia systemu o dodatkowe moduły takie jak księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, czy BI POINT, co pozwala na lepsze zarządzanie różnymi aspektami projektów.
 • Obsługa wielu użytkowników. System jest w stanie obsłużyć rosnącą liczbę użytkowników, co jest kluczowe w przypadku rozwoju firmy i zwiększania liczebności zespołu projektowego.
 • Zarządzanie dużą ilością danych. Comarch ERP Optima może efektywnie zarządzać dużą ilością danych projektowych, co jest niezbędne przy realizacji złożonych projektów.

Elastyczność

Elastyczność systemu Comarch ERP Optima pozwala na dostosowanie go do specyficznych potrzeb projektowych. System umożliwia:

 • Personalizację interfejsu użytkownika. Każdy użytkownik może dostosować wygląd i układ interfejsu do swoich potrzeb, co zwiększa efektywność pracy.
 • Adaptację procesów biznesowych. Możliwość modyfikacji procesów i procedur w systemie tak, aby odpowiadały unikalnym wymaganiom projektowym firmy. To obejmuje tworzenie niestandardowych raportów, śledzenie specyficznych wskaźników KPI i integrację z innymi systemami.
 • Integrację z zewnętrznymi aplikacjami. System pozwala na integrację z innymi narzędziami do zarządzania projektami, co umożliwia centralizację danych i procesów w jednym miejscu.
oprogramowanie-prowadzenie-projektów
System ERP do zarządzania projektami

Zarządzanie zespołem projektowym

Comarch ERP Optima oferuje szereg modułów, które wspierają zarządzanie zespołem projektowym. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi jest kluczowe dla sukcesu każdego projektu.

Moduły wspierające współpracę zespołu

 1. CRM. Moduł CRM w Comarch ERP Optima umożliwia zarządzanie relacjami z klientami oraz współpracę zespołu poprzez wspólne zarządzanie kontaktami, historią komunikacji i zadaniami związanymi z klientami.
 2. Kadry i płace. Ten moduł pozwala na zarządzanie danymi pracowników, naliczanie wynagrodzeń oraz ewidencję czasu pracy. Jest to istotne dla monitorowania czasu poświęconego na projekty oraz kontrolowania kosztów personalnych.
 3. Moduł DMS (Document Management System). Umożliwia zarządzanie dokumentacją projektową w sposób zorganizowany i bezpieczny. DMS wspiera digitalizację i archiwizację dokumentów, co zwiększa efektywność zarządzania informacjami.
 4. HRM (Human Resource Management). System zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia zarządzanie danymi pracowników, rekrutacją, szkoleniami oraz ocenami pracowniczymi. HRM wspiera efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim w projektach.

Śledzenie postępów

 • Dashboardy i raporty. System oferuje zaawansowane narzędzia do tworzenia raportów i dashboardów, które pozwalają na bieżąco monitorować postępy projektów, analizować wydajność zespołu i identyfikować potencjalne problemy.
 • BI POINT. Moduł Business Intelligence umożliwia zaawansowaną analizę danych projektowych, co pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych na podstawie aktualnych i historycznych danych.
rozliaczanie-finansów-projektów
Oprogramowanie do rozliczania projektów

Wybór najlepszego systemu ERP do zarządzania projektami

Skalowalność i elastyczność

Skalowalność i elastyczność są niezbędnymi cechami systemu ERP, które pozwalają firmom na dynamiczne dostosowanie się do zmieniających się wymagań projektowych. System Comarch ERP Optima oferuje szeroką gamę modułów, które można konfigurować i dostosowywać do unikalnych potrzeb każdej organizacji.

 1. CRM (Customer Relationship Management). Ten moduł wspomaga zarządzanie relacjami z klientami oraz integrację z procesami sprzedażowymi i marketingowymi. Umożliwia śledzenie interakcji z klientami, zarządzanie kontaktami oraz analizę danych sprzedażowych.
 2. Business Intelligence. Umożliwia tworzenie zaawansowanych raportów i analiz danych, co wspiera podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. BI Point integruje dane z różnych modułów, zapewniając kompleksowy obraz działalności firmy.
 3. Płace i Kadry. Moduł ten wspiera zarządzanie wynagrodzeniami, ewidencję czasu pracy oraz procesy kadrowe, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w projektach.
 4. Fakturowanie i Księgowość. Automatyzuje procesy finansowe, zarządzanie fakturami, płatnościami oraz księgowanie, co zapewnia zgodność danych finansowych i ułatwia monitorowanie budżetów projektowych.

Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie zespołem projektowym jest kluczowym elementem sukcesu projektu. System ERP Comarch Optima oferuje moduły, które wspierają współpracę zespołu, przydzielanie zadań oraz śledzenie postępów projektów.

 1. CRM. Moduł ten umożliwia zarządzanie zadaniami, ustalanie priorytetów oraz śledzenie postępów działań związanych z klientami. CRM wspiera komunikację i współpracę w zespole poprzez centralizację danych o klientach i projektach.
 2. HRM. Umożliwia przydzielanie zadań pracownikom, zarządzanie ich obciążeniem pracą oraz monitorowanie wyników. HRM wspiera również procesy oceny i rozwoju pracowników, co jest kluczowe dla motywacji i efektywności zespołu.
 3. BI Point. Dashboardy i raporty dostępne w BI Point umożliwiają menedżerom projektów monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak postępy zadań, efektywność zespołu oraz zgodność z harmonogramem.
 4. Płace i Kadry. Ewidencja czasu pracy oraz zarządzanie wynagrodzeniami pozwalają na dokładne śledzenie zaangażowania pracowników w projekty i kontrolę kosztów personalnych.

Integracja z innymi rozwiązaniami

Integracja systemu ERP z innymi narzędziami do zarządzania projektami jest kluczowa dla centralizacji danych i procesów. Comarch ERP Optima oferuje szerokie możliwości integracyjne, które umożliwiają płynne współdziałanie różnych systemów i narzędzi.

Integracja z MS Project, Jira, Asana

 • MS Project. Comarch ERP Optima może być zintegrowany z MS Project, co umożliwia synchronizację harmonogramów, zadań i zasobów pomiędzy systemami. Użytkownicy mogą planować i śledzić projekty w MS Project, a jednocześnie korzystać z funkcji ERP do zarządzania finansami i zasobami.
 • Jira. Integracja z Jira pozwala na zarządzanie zadaniami i bugami w jednym miejscu, jednocześnie korzystając z funkcji ERP do monitorowania kosztów i zasobów. Umożliwia to lepszą koordynację pracy zespołów deweloperskich i projektowych.
 • Asana. Dzięki integracji z Asana, zespoły mogą zarządzać swoimi zadaniami i projektami w Asana, podczas gdy dane są automatycznie synchronizowane z systemem ERP. To pozwala na utrzymanie spójności danych i lepszą kontrolę nad realizacją projektów.

Integracja z tymi narzędziami zapewnia, że wszystkie aspekty projektów są zarządzane w sposób skoordynowany i efektywny, co prowadzi do lepszych wyników i większej transparentności.

Business-intelligence
Business Intelligence

Raportowanie i analityka

Raportowanie i analityka w systemie Comarch ERP Optima to fundament efektywnego zarządzania projektami. Moduły takie jak BI Point, Księgowość, CRM i DMS oferują zaawansowane narzędzia, które wspierają proces podejmowania decyzji poprzez dostarczanie dokładnych i aktualnych danych.

Generowanie Raportów Projektowych

Comarch ERP Optima umożliwia tworzenie zaawansowanych raportów projektowych, które dostarczają szczegółowych informacji o stanie realizacji projektów, zasobach, kosztach oraz przychodach. Kluczowe funkcje obejmują:

 • Moduł BI Point. Umożliwia tworzenie interaktywnych raportów i dashboardów, które prezentują kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). BI Point integruje dane z różnych modułów systemu, takich jak Księgowość, CRM i DMS, co zapewnia kompleksowy obraz projektów.
 • Raporty Finansowe. Moduł Księgowość oferuje funkcje generowania raportów finansowych, które umożliwiają śledzenie kosztów projektów, analizę budżetów oraz monitorowanie przychodów i wydatków.
 • Raporty CRM. Umożliwiają analizę działań sprzedażowych i marketingowych związanych z projektami, co pomaga w ocenie skuteczności kampanii i strategii.

Analiza Wydajności

Analiza wydajności w Comarch ERP Optima opiera się na danych gromadzonych w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżąco monitorować postępy projektów i identyfikować potencjalne problemy.

 • KPI i dashboardy. BI Point umożliwia definiowanie i monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności, takich jak czas realizacji zadań, wykorzystanie zasobów czy zgodność z harmonogramem.
 • Analiza zasobów. System pozwala na analizę wykorzystania zasobów ludzkich i materialnych, co umożliwia optymalizację alokacji zasobów w projektach.
 • Śledzenie postępów. Funkcje śledzenia postępów projektów w czasie rzeczywistym pozwalają na szybkie reagowanie na odchylenia od planu i podejmowanie działań korygujących.

Zarządzanie ryzykiem

Comarch ERP Optima oferuje narzędzia do zarządzania ryzykiem, które pozwalają na identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyk związanych z realizacją projektów.

 • Analiza ryzyka. BI Point umożliwia tworzenie scenariuszy ryzyka oraz analizę wpływu różnych czynników na realizację projektów.
 • Monitoring ryzyk. System umożliwia śledzenie ryzyk w czasie rzeczywistym oraz automatyczne generowanie alertów w przypadku przekroczenia zdefiniowanych progów ryzyka.

Budżet i koszty wdrożenia

Budżet i koszty wdrożenia systemu ERP to kluczowe aspekty, które należy uwzględnić podczas planowania implementacji. Comarch ERP Optima oferuje transparentne i konkurencyjne struktury kosztów, które obejmują licencje, implementację oraz utrzymanie systemu.

Koszty licencji

Koszt licencji systemu Comarch ERP Optima zależy od liczby użytkowników oraz wybranych modułów.

 • Licencje modułowe. Każdy moduł (np. Księgowość, CRM, BI Point, Kadry i Płace, DMS) jest licencjonowany osobno, co pozwala na elastyczne dostosowanie kosztów do potrzeb firmy.
 • Model subskrypcyjny. Comarch oferuje model subskrypcyjny, który umożliwia rozłożenie kosztów licencji na regularne opłaty, co może być bardziej korzystne dla budżetu firm o ograniczonych zasobach finansowych.

Koszty implementacji

Implementacja systemu ERP obejmuje koszty związane z instalacją, konfiguracją, migracją danych oraz szkoleniem użytkowników.

 • Instalacja i konfiguracja. Koszty te zależą od złożoności systemu i zakresu dostosowań wymaganych przez firmę. Comarch oferuje wsparcie w pełnym zakresie tych działań, co zapewnia sprawne wdrożenie systemu.
 • Migracja danych. Przeniesienie danych z istniejących systemów do Comarch ERP Optima może wiązać się z dodatkowymi kosztami, zależnie od ilości i rodzaju danych.
 • Szkolenie użytkowników. Koszt szkoleń zależy od liczby użytkowników oraz zakresu modułów, które będą używane. Comarch oferuje kompleksowe programy szkoleniowe, które zapewniają użytkownikom pełne zrozumienie funkcji systemu.

Koszty utrzymania

Utrzymanie systemu ERP obejmuje koszty związane z bieżącą eksploatacją, wsparciem technicznym oraz aktualizacjami oprogramowania.

 • Wsparcie techniczne. Comarch oferuje różne poziomy wsparcia technicznego, które mogą być dostosowane do potrzeb firmy. Koszty wsparcia zależą od wybranego planu serwisowego.
 • Aktualizacje i rozwój. Regularne aktualizacje systemu zapewniają zgodność z najnowszymi przepisami prawnymi oraz technologicznymi, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
najlepszy-system-erp-do-zarządzania-projektami

Dostępność mobilna i zdalna praca

Dostępność mobilna i zdalna praca to kluczowe aspekty nowoczesnych systemów ERP, które umożliwiają pracownikom dostęp do danych i procesów z dowolnego miejsca i o każdej porze. Comarch ERP Optima oferuje zaawansowane rozwiązania wspierające mobilność i zdalną pracę, co jest szczególnie ważne dla rozproszonych zespołów projektowych.

Aplikacje mobilne

Comarch ERP Optima dostarcza aplikacje mobilne, które umożliwiają użytkownikom dostęp do kluczowych funkcji systemu za pośrednictwem smartfonów i tabletów.

 • Mobilne CRM. Aplikacja mobilna CRM pozwala na zarządzanie kontaktami, śledzenie działań sprzedażowych oraz komunikację z klientami w czasie rzeczywistym.
 • Mobilne fakturowanie. Umożliwia wystawianie faktur i zarządzanie dokumentami finansowymi z dowolnego miejsca, co zwiększa elastyczność operacyjną.
 • Mobilne kadry i płace. Pozwala na zarządzanie danymi pracowników, naliczanie wynagrodzeń oraz ewidencję czasu pracy bezpośrednio z urządzeń mobilnych.

Zdalna praca

System Comarch ERP Optima wspiera zdalną pracę poprzez dostęp do systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz bezpiecznych połączeń VPN.

 • Dostęp przez przeglądarkę. Umożliwia pracownikom dostęp do systemu ERP z dowolnego miejsca, co jest kluczowe dla rozproszonych zespołów projektowych. Funkcjonalności takie jak zarządzanie projektami, śledzenie postępów oraz raportowanie są dostępne online.
 • Bezpieczeństwo. Comarch ERP Optima zapewnia zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) oraz szyfrowanie danych, co gwarantuje bezpieczny dostęp do systemu z zewnątrz.

Korzyści dla rozproszonych zespołów projektowych

 • Wzrost efektywności. Dostęp do systemu ERP z dowolnego miejsca umożliwia zespołom projektowym szybkie reagowanie na zmieniające się warunki i potrzeby projektowe.
 • Lepsza komunikacja. Aplikacje mobilne i zdalny dostęp wspierają efektywną komunikację i współpracę między członkami zespołu, niezależnie od ich lokalizacji.
 • Elastyczność. Możliwość pracy zdalnej zwiększa elastyczność operacyjną i pozwala firmom na lepsze dostosowanie się do wymagań rynku i klientów.

Dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania, elastycznym kosztom wdrożenia oraz wsparciu dla zdalnej pracy, Comarch ERP Optima stanowi kompleksowe rozwiązanie dla firm poszukujących skutecznego narzęd### Raportowanie i Analityka: Funkcje umożliwiające generowanie raportów projektowych, analiza wydajności i zarządzanie ryzykiem

Raportowanie i analityka to kluczowe aspekty efektywnego zarządzania projektami w systemie Comarch ERP Optima. Dzięki zaawansowanym modułom, takim jak BI Point, Księgowość, CRM oraz DMS, system oferuje kompleksowe narzędzia do analizy danych i generowania szczegółowych raportów.

Generowanie Raportów Projektowych

Comarch ERP Optima umożliwia tworzenie zaawansowanych raportów projektowych, które dostarczają szczegółowych informacji o stanie realizacji projektów, zasobach, kosztach oraz przychodach. Kluczowe funkcje obejmują:

 • Moduł BI Point. Umożliwia tworzenie interaktywnych raportów i dashboardów, które prezentują kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). BI Point integruje dane z różnych modułów systemu, takich jak Księgowość, CRM i DMS, co zapewnia kompleksowy obraz projektów.
 • Raporty finansowe. Moduł Księgowość oferuje funkcje generowania raportów finansowych, które umożliwiają śledzenie kosztów projektów, analizę budżetów oraz monitorowanie przychodów i wydatków.
 • Raporty CRM. Umożliwiają analizę działań sprzedażowych i marketingowych związanych z projektami, co pomaga w ocenie skuteczności kampanii i strategii.

Analiza Wydajności

Analiza wydajności w Comarch ERP Optima opiera się na danych gromadzonych w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżąco monitorować postępy projektów i identyfikować potencjalne problemy.

 • KPI i dashboardy. BI Point umożliwia definiowanie i monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności, takich jak czas realizacji zadań, wykorzystanie zasobów czy zgodność z harmonogramem.
 • Analiza zasobów. System pozwala na analizę wykorzystania zasobów ludzkich i materialnych, co umożliwia optymalizację alokacji zasobów w projektach.
 • Śledzenie postępów. Funkcje śledzenia postępów projektów w czasie rzeczywistym pozwalają na szybkie reagowanie na odchylenia od planu i podejmowanie działań korygujących.
analizy biznesowe ERP

Najlepsze praktyki przy wdrażaniu ERP do zarządzania projektami

Wdrożenie systemu ERP do zarządzania projektami to skomplikowany proces, który wymaga starannego planowania, profesjonalnego wsparcia oraz dokładnej analizy obecnej infrastruktury IT. Oto szczegółowy opis najlepszych praktyk, które mogą pomóc w efektywnym wdrożeniu systemu ERP.

Znaczenie współpracy z doświadczonymi konsultantami i firmami wdrożeniowymi

Współpraca z doświadczonymi konsultantami i firmami wdrożeniowymi jest nieoceniona podczas wdrażania systemu ERP. Specjaliści ci posiadają nie tylko wiedzę techniczną, ale także zrozumienie specyfiki branży, co pozwala na lepsze dostosowanie systemu do potrzeb firmy.

Dlaczego warto współpracować ze specjalistami?

 • Doświadczenie. Konsultanci mają doświadczenie z różnymi wdrożeniami ERP, co pozwala im przewidzieć i rozwiązać potencjalne problemy.
 • Personalizacja. Pomagają w dostosowaniu systemu do unikalnych procesów biznesowych firmy, co zwiększa efektywność zarządzania projektami.
 • Szkolenia. Przeprowadzają szkolenia dla użytkowników, co zapewnia płynne przejście na nowy system i minimalizuje czas potrzebny na adaptację.

Przykład praktyki

Firmy wdrożeniowe mogą zaproponować warsztaty wstępne, które pomogą zidentyfikować kluczowe potrzeby biznesowe oraz określić najważniejsze funkcje systemu ERP. Takie podejście pozwala na lepsze zrozumienie oczekiwań klienta i dostosowanie oprogramowania do jego specyficznych wymagań.

Szacowanie Zwrotu z Inwestycji (ROI): Jak ocenić, czy inwestycja w system ERP się opłaci

Ocena zwrotu z inwestycji (ROI) w system ERP jest kluczowym elementem procesu decyzyjnego. ROI mierzy zysk lub korzyści finansowe wynikające z wdrożenia systemu ERP w stosunku do kosztów poniesionych na jego implementację.

Kroki do szacowania ROI

 1. Identyfikacja kosztów. Uwzględnienie wszystkich kosztów związanych z wdrożeniem systemu, takich jak licencje, konfiguracja, szkolenia i wsparcie techniczne.
 2. Określenie korzyści. Kwantyfikacja korzyści wynikających z wdrożenia ERP, takich jak oszczędności czasu, zwiększenie produktywności, redukcja błędów i lepsze zarządzanie zasobami.
 3. Obliczenie ROI. Użycie formuły ROI = (Korzyści – Koszty) / Koszty * 100% do określenia zwrotu z inwestycji.

Korzyści z wdrożenia ERP

 • Oszczędność czasu. Automatyzacja procesów redukuje czas potrzebny na wykonywanie rutynowych zadań.
 • Zwiększenie produktywności. Lepsze zarządzanie zasobami i procesami prowadzi do wyższej efektywności operacyjnej.
 • Redukcja błędów. Centralizacja danych i automatyzacja procesów zmniejszają ryzyko błędów ludzkich.
mobilny-digitalny-obieg-dokumentów

Przygotowanie infrastruktury firmy do wdrożenia ERP i integracja z istniejącymi systemami

Przygotowanie obecnej infrastruktury IT jest kluczowym krokiem w procesie wdrażania systemu ERP. Należy ocenić, czy istniejące zasoby techniczne są wystarczające do wsparcia nowego systemu i jakie zmiany są niezbędne do jego efektywnej integracji.

Etapy przygotowania infrastruktury IT

 1. Ocena aktualnej infrastruktury. Analiza obecnych systemów, sprzętu i oprogramowania, aby określić, czy są one kompatybilne z nowym systemem ERP.
 2. Planowanie integracji. Określenie, jakie systemy będą integrowane z ERP i jak te integracje będą przebiegały. Należy uwzględnić integrację z systemami księgowymi, CRM, DMS oraz innymi narzędziami używanymi w firmie.
 3. Modernizacja infrastruktury. W razie potrzeby, aktualizacja sprzętu i oprogramowania, aby spełniały wymagania nowego systemu ERP.

Przykłady działań integracyjnych

 • Integracja z systemem CRM. Umożliwia synchronizację danych klientów, co zapewnia spójność informacji i lepsze zarządzanie relacjami z klientami.
 • Integracja z systemem księgowym. Automatyzuje procesy księgowe, redukuje ryzyko błędów i zapewnia zgodność danych finansowych.
 • Integracja z DMS. Umożliwia zarządzanie dokumentami projektowymi w jednym miejscu, co usprawnia przepływ informacji i zwiększa efektywność pracy zespołów projektowych.

Korzyści z przygotowania infrastruktury IT

 • Bezproblemowa integracja. Sprawna integracja systemu ERP z istniejącymi systemami minimalizuje ryzyko przerw w działalności i zapewnia ciągłość operacyjną.
 • Optymalizacja zasobów. Aktualizacja infrastruktury IT pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów technologicznych i zwiększa wydajność systemu ERP.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa. Modernizacja infrastruktury IT często wiąże się z wdrożeniem nowych rozwiązań zabezpieczających, co zwiększa bezpieczeństwo danych.

Wdrożenie systemu ERP do zarządzania projektami to złożony proces wymagający starannego planowania i profesjonalnego wsparcia. Współpraca z doświadczonymi konsultantami, dokładne oszacowanie ROI oraz odpowiednie przygotowanie infrastruktury IT są kluczowymi elementami, które zapewniają sukces wdrożenia. Dzięki tym najlepszym praktykom, firmy mogą zoptymalizować swoje procesy, zwiększyć efektywność operacyjną i osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

Podsumowanie - jak wybrać najlepszy system ERP do zarządzania projektami?

Właściciele firm działających projektowo często stoją przed koniecznością wybrania najlepszego oprogramowania wspierającego zarządzania projektami. Mnogość i różnorodność rozwiązań sprawia, że wybór choć duży, wcale nie jest łatwy. Do tego pojawiają się aspekty związane z efektywnym zarządzaniem innymi obszarami działalności jak księgowość czy kadry i płace.  W przypadku gdy przedsiębiorstwo ma rozbudowane struktury, pojawia się naturalne pytanie, który system ERP będzie najlepszy do zarządzania projektowego. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę bardzo różne czynniki i uwarunkowania biznesowe oraz projektowe. Dokładne określenie funkcji, możliwości dostępu do systemu oraz budżetu na jego wdrożenie są jednymi z głównych czynników decydujących o wyborze oprogramowania projektowego.

Jeśli obecnie jesteś na etapie poszukiwania najlepszego systemu ERP do zarządzania projektami wówczas skontaktuj się z naszymi ekspertami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i zaprezentujemy możliwe rozwiązania.

Andrzej zdjęcie

Od prawie 15 lat jestem blisko związany z branżą IT. Posiadam ponad 6 letnie w zakresie systemu Comarch ERP Optima i około 10 letnie w branży informatycznej. Interesują mnie nowoczesne technologie i marketing internetowy.