fbpx

Nowy formularz VAT UE w Comarch ERP Optima

W programie Comarch ERP OPTIMA są już nowe formularze deklaracji  VAT-UE(5), VAT‑UEK(5). Wynika to ze zmiany przepisów w zakresie stosowania procedury magazynów call off stock, procedurę stosuje większość krajów członkowskich. Czyli nabywca towaru, który jest płatnikiem VAT w kraju, gdzie znajduje się magazyn nabycia ma obowiązek rozliczenia i zarejestrowania transakcji.

Nowe formularze deklaracji  VAT-UE(5), VAT‑UEK(5) można eksportować do systemu e-Deklaracje. Na formularzach jest  pole do korekty informacji o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu CALL-OFF STOCK na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Pola te można edytować ręcznie.

Rozliczanie transakcji w magazynie call off stock wymaga:

  •  transakcja musi się odbywać między dwoma podatnikami VAT, zarejestrowanymi dla potrzeb transakcji unijnej
  • transport towarów z jednego kraju członkowskiego do drugiego
  • podatnik zna numer NIP nabywcy oraz jego dane takie jak imię i nazwisko
  • podatnik wysyłający towar rejestruje jego transport.