fbpx

Comarch ERP Optima gotowa na Polski Ład

Przepisy Polskiego Ładu to odpowiedź na skutki wywołane pandemią Covid-19. Zawierają  istotne zmiany jak na przykład kwota wolna od podatku czy podniesienie progu podatkowego. Znaczna ich cześć wejdzie w życie już w styczniu 2022 roku. Przepisy Nowego Ładu niewątpliwie przyniosą wiele zmian w zakresie prowadzenia biznesu. Jednak program Comarch ERP Optima jest już na nie przygotowany.

Składka zdrowotna w Nowym Polskim Ładzie

Według przepisów Nowego Polskiego Ładu nie jest już możliwe odliczenie składki zdrowotnej od PIT. Przepisy te dotyczą bez wyjątku wszystkich podatników. Jednak zarówno właściciele firm jak i pracownicy mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Ulga zawiera się w widełkach dla osób zarabiających rocznie od 68 412 zł do 133 692 zł.  Nie dotyczy ona tak zwanych podatników liniowych. Wysokość składki dla tej grupy podatników zgodnie z przepisami wynosi 4,9%. Dla podatników, którzy rozliczają się 19% skalą składka wyniesie 9%.  Natomiast dla tak zwanych ryczałtowców składka zdrowotna również wyniesie 9%. Jednak jest ona liczona od innej podstawy wymiaru. Dla przykładu dla rocznych przychodów do 60 tys. zł jej wartość wyniesie 60% od przeciętnego wynagrodzenia. 

Comarch-ERP-Optima-Polski-Ład

 

Z kolei dla przychodów do 300 tys. zł wyniesie 100%, a powyżej 300 tys. zł 180%. Dla przedsiębiorców na tak zwanej kracie podatkowej nadal obowiązywać będzie składka w wysokości 9%. Składka ta obowiązywać będzie od minimalnego wynagrodzenia. Dla przypomnienia w 2022 to kwota 3010 zł. W skutek tych zmian w  programie Comarch ERP Optima będą obowiązywać nowe formularze PIT oraz CIT. Wszystkie zmiany w przepisach obsługuje nowa wersja programu Comarch ERP Optima przystosowana na “Polski Ład”.

 

Nowy obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych

Przepisy Nowego Polskiego Ładu wprowadzają nowy obowiązek dotyczący w zakresie prowadzenia ksiąg. A także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na koniec roku każdy przedsiębiorca będzie wysyłał do urzędu skarbowego zarówno ewidencje jak i księgi. Natomiast właściciele firm, którzy nie odprowadzają CIT ten obowiązek będą wykonywać raz w miesiącu lub kwartalnie.

Zgodnie z przepisami Nowego Polskiego Ładu termin płacenia składek to 20 dzień miesiąca. Termin ten jest jednakowy dla wszystkich podatników.

comarch-erp-optima-polski-ład

Przepisy VAT w Nowym Polskim Ładzie

Zgodnie z nowymi przepisami podmioty powiązane mogą składać jedną deklaracje dla całej grupy. Tak zwane grupy Vat mają na celu ułatwienie i uproszczenie rozliczeń wewnątrz grupy. Z kolei podatnicy, którzy korzystają z tak zwanego obrotu bezgotówkowego otrzymają 15 dni na zwrot podatku.  Program Comarch ERP Optima działa już w oparciu o przepisy Nowego Ładu. Miedzy innymi w zakresie kadr i płac zmieniły się sposoby wyliczania wynagrodzeń. W programie zmieniły się wartości w zakresie wyliczania ulgi. Ulga roczna na kwotę 5100 zł a miesięczna na 425 zł. Podwyższona jest również kwota wolna od podatku do 30 tys. zł.

Szczegóły dotyczące Nowego Ładu znajdziesz na stronie rządowej

 

Zobacz webinar Comarch: Polski Ład w kadrach i płacach