fbpx

Comarch Optima zgodna z rozporządzeniem z 07.01.20222

Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 umożliwia przedłużenie terminu przesłania zaliczek na podatek dochodowy. Najnowsza wersja Comarch ERP Optima 2022.2.1. jest zgodna z rozporządzeniem. Umożliwia miedzy innymi zmianę w zakresie wyliczania podatku od wynagrodzenia dla niektórych podatników.

W wersji Comarch ERP Optima 2022.2.1. są już dostępne najnowsze wzorce deklaracji rocznych PIT-28(24), PIT-36(29), PIT-36L(18) oraz PIT-37(28). Deklaracje ustawione są na rok 2021 jednak użytkownik programu może je zmienić na rok późniejszy. W przypadku zmiany daty na późniejszą program informuje o zmianie. Pojawia się komunikat, że deklaracje dotyczą roku 2021. W programie pojawiły się również zaktualizowane kody ubezpieczenia. Kody są zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021.

Istotną zmianą jest również obsługa wyliczania składki zdrowotnej. W tym zakresie Comarch ERP Optima jest zgodna z przepisami Polskiego Ładu. W programie użytkownik ma do dyspozycji PIT- 2 w wersji 7 zgodny z nowym wzorem. Czyli oświadczenie danego pracownika do celów wyliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W zakresie składki zdrowotnej Comarch ERP Optima umożliwia sposób ustalenia podstawy zgodny z przepisami Nowego Ładu. Zgodnie z którymi jej wysokość jest uzależniona od sposobu opodatkowania. Za styczeń 2022 składka jest ustalona na dotychczasowych zasadach. W kolejnych miesiącach na przykład dla podatników liniowych podstawę jej wymiaru stanowić będzie dochód z poprzedniego miesiąca. Ten sam schemat wyliczania składki dotyczyć będzie podatników rozliczających się według skali. Z kolei w przypadku tak zwanych ryczałtowców za jej podstawę można będzie przyjąć przychody z poprzedniego roku kalendarzowego. To tylko niektóre z ważniejszych zmian w najmowej wersji Comarch ERP Optima 2022.2.1. Więcej informacji znajdziecie tutaj https://optima-demo.com.pl/program-optima-demo/

W przypadku chęci przetestowania najnowszej wersji programu zapraszamy do pobrania demo Comarch ERP Optima lub kontaktu z naszym serwisem.

Prezes Zarządu at Uniwers.com | + posts

Od prawie 20 lat wdrażam, serwisuję i obsługuję oprogramowanie dla firm Comarch ERP 4.0. Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie systemów informatycznych Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL.