fbpx

PIT, VAT oraz CIT w 2023 – zmiany w przepisach

Rok 2023 to spore zmiany w przepisach podatkowych. Głównie za sprawą nowelizacji ustawy o CIT oraz PIT, które są elementem funkcjonującego Polskiego Ładu 3.0. Przedsiębiorcy powinni przygotować się również na zmiany w zakresie podatku VAT. Zmiany te wynikają z przepisów w ramach pakietu Slim VAT 3.

podatki 2023

Przepisy dotyczące VAT, jak na razie, zapisane w ramach projektu tak zwanego pakietu Slim VAT wchodzą w życie w drugim kwartale 2023 roku. W projekcie ustawodawca przewiduje modyfikację chociażby w zakresie warunków odliczania podatku. Zgodnie z nowymi przepisami faktura nie będzie obligatoryjnym warunkiem do odliczenia podatku. Projekt znosi bowiem regułę w zakresie konieczności wykazania faktury w okresie 3 miesięcy. Zgodnie z założeniami projektu w zakresie pakietu Slim VAT zniesione będą także sposoby rozliczania korekt nabycia wewnątrzwspólnotowego. Nowy pakiet Slim VAT uściśla również przepisy w obrębie korekt WDT z 23% na 0%. Zgodnie , z którymi korekty trzeba dokonać za okres, w którym powstało zobowiązanie podatkowe do nabycia. Ustawodawca otwiera również możliwość rezygnacji z faktu zaliczkowych, w przypadku jeśli wystawić ją trzeba by było w okresie rozliczeniowym tożsamym z obowiązkiem podatkowym z tytułu zawartej transakcji.

Co do planowanych zmian, pakiet Slim VAT, przewiduje zwiększenie limitu z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Limity te dotyczą przepisów w zakresie małego podatnika. Przewidywane są również zmiany w obrębie podzielnej płatności. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy dostaną możliwość przekazywania środków z rachunku VAT na inne podmioty, które są częścią grupy VAT. Projekt zakłada również zmniejszenie preferencyjnej stawki sankcyjnej VAT z 20 na 10 % w przypadku kiedy podatnik złoży korektę po kontroli. Z kolei z obniżka z 15% na 5%,wówczas kiedy przedsiębiorca – podatnik prześle korektę przed kontrolą organów skarbowych. 

zmiany-w-przepisach-vat-cit-pit-2023

Zmiany w zakresie PIT oraz CIT w 2023

W 2023 rok ustawodawca przewiduje również szereg zmian w zakresie PIT oraz CIT. W zakresie CIT na pewno pojawią się zmiany co do tak zwanego podatku u źródła czyli WHT. Głównie jeśli chodzi o zasady zgodnie z którymi w sytuacji przekroczenia kwoty 2 mln złotych oświadczenie można będzie złożyć do 2 miesięcy od daty  przekroczenia. Od stycznia 2023 obowiązują również nowe przepisy w zakresie ujmowania w kosztach składek na Fundusze Solidarnościowy, Pracy i świadczeń Gwarantowanych. Przewidywane są równię zmiany w uldze za złe długi. Zlikwidowano załącznik CIT-WZ. W zeznaniu podatkowym nie będzie konieczności wskazywania zobowiązań lub wierzytelności które powodują zwiększenie lub zmniejszenie wymiaru podstawy podatku. W zakresie PIT ustawodawca znowelizował przepisy podatkowe w obrębie pobieranych zaliczek przez płatnika. W 2023 według nowych przepisów wszystkie oświadczenia dotyczące obliczania zaliczek obowiązywać będą również w przyszłych latach podatkowych. Zasad ta dotyczyć będzie również wniosków o rezygnacji z 50% kosztów w zakresie uzyskania przychodu.

Podsumowanie - zmiany w przepisach VAT, CIT i PIT 2023

Zmiany w przepisach VAT, CIT i PIT planowane na 2023 są bardzo istotne z punku widzenia działów księgowych praz kadr i płac, znalazły już odzwierciedlenie w programie Comarch ERP Optima. Te wprowadzone z początkiem roku są już dostępne w najnowszych wersjach. Producent Comarch,  zgodnie z wytycznymi ustawodawcy, planowane zmiany przepisów podatkowych stopniowo wprowadza do nowych wersji, zgodnie z harmonogramem rozporządzeń do ustaw. Najnowsze wersje programu Comarch ERP Optima można przetestować pobierając demo. Opisy wszystkich funkcjonalności programu Comarch ERP Optima można znaleźć na stronie Optima Sklep.

Zapraszamy również do obejrzenia webinaru w zakresie planowanych zmian w przepisach w 2023 roku i ich zastosowaniu w programie Comarch ERP Optima.

Dyrektor Handlowy at Uniwers.com | + posts

Systemami Comarch ERP zajmuję się od kilkunastu lat. Posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie możliwości funkcjonalnych oprogramowania Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL.