fbpx

Zmiany podatkowe w końcówce 2021 roku

Nie bez kozery rok 2021 można nazwać rokiem sporych zmian w przepisach. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w programie Comarch ERP OPTIMA. Początek roku to przede wszystkim zmiany w zakresie VAT. Z początkiem roku wszedł w życie tak zwany pakiet Slim VAT. Celem tej zmiany było uproszczenie procedur związanych z rozliczaniem VAT. Wielu przedsiębiorców miało niestety spory kłopot z interpretacją i stosowaniem przepisów. Dlatego pod koniec kwietnia ustawodawca doprecyzował zmiany w zakresie Pakietu Slim VAT.

Program Comarch ERP Optima jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami prawa. Dlatego wszelkie zmiany w zakresie Pakietu Slim VAT od razu miały odzwierciedlenie w programie. Ustawodawca wziął  za cel przede wszystkim uszczelnianie i rozliczanie VAT. Pod lupę poszły przede wszystkim faktury korekty. Tutaj ustawodawca zrobił znaczny ukłon w stronę podatników. Bowiem zniesiono obowiązek potwierdzania przez nabywcę faktury korekty.

Jednak konieczne na tym polu jest spełnienie określonych warunków. Takich jak zgodność faktury korekty z dokumentami. Czy spełnienie warunków pozwalających na obniżenie podstawy podatku na dokumencie. Wątpliwości przedsiębiorców budził przede wszystkim punkt w zakresie ustaleń i uzgodnień miedzy stronami. W rozporządzeniu do ustawy pojawił się zapis o dopuszczeniu ustaleń ustnych miedzy nabywcą a sprzedającym.

Pakiet Slim VAT 2 i pakiet e-commerce

Aby ułatwić przedsiębiorcom rozliczenia w zakresie VAT. Ustawodawca przewiduje wprowadzenie tak zwanego Pakietu Slim 2. U jego podstaw leży przede wszystkim chęć uproszczenia czynności związanych z wystawianiem faktur. Pakiet Slim 2 znosi obowiązek używania nomenklatury na dokumentach typu duplikat czy faktura korekta. Pojawi się też możliwość wystawiania zbiorczych korekt do faktur do wybranych dostaw z danego okresu.

Zmiany te prawdopodobnie wejdą w życie w październiku 2021. Na uwagę zasługuje również tak zwany pakiet e-commerce. Celem pakietu jest ułatwienie sprzedaży detalicznej w ramach Wspólnoty. Zakłada on miedzy innymi jednolity próg w zakresie sprzedaży wysyłkowej – 10 tys. EURO. Przy czym w tym przypadku można będzie uniknąć obowiązku rejestracji z tytułu VAT w innych krajach UE.

Kolejnym elementem zmiany w przepisach są ustrukturyzowane e-faktury. W tym rozwiązaniu przedsiębiorca wystawi fakturę w programie ERP a a następnie przekażę ją na platformę Ministerstwa Finansów. Obowiązek ten jest jednak zapowiedziany dopiero na 2023 rok.

Darek zdjęcie
Prezes Zarządu at Uniwers.com

Od prawie 20 lat wdrażam, serwisuję i obsługuję oprogramowanie dla firm Comarch ERP 4.0. Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie systemów informatycznych Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL.