fbpx

Co to jest system DMS (Document Management System)?

co-to-jest-system-DMS

System DMS (ang. Document Management System) to oprogramowanie do zarządzania dokumentami w organizacji. DMS to zaawansowany system, który organizuje i optymalizuje obieg dokumentów w firmie lub instytucji publicznej.

Czy Twoja firma tonie w papierowych dokumentach? Tracisz czas na ich wyszukiwanie i klasyfikację oraz dekretację? Jeśli tak, nie jesteś sam. Wiele przedsiębiorstw boryka się z chaosem dokumentacyjnym. Dlatego coraz więcej firm sięga po System Zarządzania Dokumentami (DMS). W tym artykule odpowiemy Wam na pytania czym jest system DMS, jak działa oraz jakie daje korzyści organizacji. Zapraszamy do lektury.

Document Management System (DMS) to technologia, która umożliwia cyfrowe przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie dokumentów. Te programy pozwalają na kompleksowe zarządzanie dokumentami, od momentu ich stworzenia, przetworzenia do wersji elektronicznej poprzez program OCR aż przez modyfikację oraz archiwizację.

Jak działają programy DMS?

Systemy DMS centralizują wszystkie dokumenty w jednej, bezpiecznej bazie danych. Dokumenty są dostępne z różnych urządzeń, co umożliwia pracę zdalną. Systemy te wykorzystują zaawansowane algorytmy do kategoryzacji dokumentów, co ułatwia ich późniejsze wyszukiwanie oraz łatwe dekretowanie.

Funkcje i możliwości oprogramowania do zarządzania dokumentami

System Zarządzania Dokumentami (DMS) to zaawansowane oprogramowanie, które oferuje szeroką gamę funkcji i możliwości. Obejmuje ono kompletowanie, gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie oraz automatyzację przepływu dokumentów. Dzięki tym funkcjom, DMS staje się nieocenionym narzędziem w zarządzaniu dokumentacją w firmach.

Kompletowanie i gromadzenie dokumentów

System DMS umożliwia efektywne kompletowanie i gromadzenie dokumentów w centralnej bazie danych. Każdy dokument, niezależnie od jego formatu, może być dodany do systemu. Obejmuje to dokumenty elektroniczne, skany papierowych dokumentów, obrazy oraz e-maile.

 

 1. Centralizacja danych. Wszystkie dokumenty są przechowywane w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Eliminuje to potrzebę fizycznych archiwów i redukuje ryzyko zgubienia dokumentów.
 2. Bezpieczne przechowywanie. DMS zapewnia wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów szyfrowania i regularnym kopiom zapasowym.
 3. Różnorodność formatów. System obsługuje różne formaty plików, co umożliwia przechowywanie dokumentów w formie, w jakiej zostały one utworzone.
Document-Management-System
Document Management System

Indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie dokumentów

To bardzo ważne funkcje systemu DMS, które znacznie zwiększają efektywność pracy z dokumentami.

 

 • Indeksowanie dokumentów. System DMS automatycznie indeksuje dokumenty na podstawie zdefiniowanych kryteriów, takich jak typ dokumentu, data utworzenia, autor czy zawartość. To ułatwia późniejsze wyszukiwanie i organizację dokumentów.
 • Udostępnianie dokumentów. Dokumenty mogą być udostępniane pracownikom w ramach firmy. Uprawnienia do dostępu są zarządzane przez administratorów systemu, co zapewnia kontrolę nad tym, kto może przeglądać, edytować lub usuwać dokumenty.
 • Zaawansowane wyszukiwanie. DMS oferuje funkcję pełnotekstowego wyszukiwania, która pozwala na szybkie znalezienie potrzebnych dokumentów. Użytkownicy mogą wyszukiwać dokumenty na podstawie słów kluczowych, dat, autorów lub innych zdefiniowanych atrybutów. To znacząco skraca czas potrzebny na znalezienie odpowiedniego dokumentu.

Automatyzacja przepływu dokumentów

Automatyzacja przepływu dokumentów jest jedną z najważniejszych funkcji systemu DMS. Pozwala na zautomatyzowanie wielu procesów związanych z obiegiem dokumentów w firmie.

 

 1. Workflow. System DMS umożliwia tworzenie i zarządzanie przepływami pracy (workflow). Użytkownicy mogą definiować, które dokumenty wymagają jakich działań, takich jak akceptacja, recenzja czy archiwizacja. Dzięki temu procesy biznesowe są realizowane szybciej i bardziej efektywnie.
 2. Powiadomienia i przypomnienia. System może automatycznie wysyłać powiadomienia i przypomnienia do odpowiednich pracowników, informując ich o konieczności podjęcia działań związanych z dokumentami. To eliminuje opóźnienia wynikające z zapomnienia o dokumentach.
 3. Śledzenie zmian. DMS śledzi wszystkie zmiany w dokumentach, w tym kto i kiedy wprowadził daną modyfikację. Zapewnia to pełną przejrzystość i możliwość audytu wszystkich działań związanych z dokumentami.
 4. Zarządzanie wersjami. System automatycznie tworzy nowe wersje dokumentów po każdej edycji. Użytkownicy mogą przeglądać historię zmian, porównywać wersje i przywracać wcześniejsze wersje, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Systemy DMS oferują szeroki zakres funkcji i możliwości, które znacznie usprawniają zarządzanie dokumentami w firmach. Kompletowanie i gromadzenie dokumentów, indeksowanie, udostępnianie oraz zaawansowane wyszukiwanie to tylko niektóre z nich. Automatyzacja przepływu dokumentów zapewnia efektywność i przejrzystość procesów biznesowych. Dzięki tym funkcjom, DMS staje się nieodzownym narzędziem dla każdej organizacji, która chce zwiększyć swoją efektywność operacyjną i zapewnić bezpieczeństwo danych.

oprogramowanie-DMS
Oprogramowanie DMS

Szczegółowy opis działania systemu DMS

System DMS działa na zasadzie centralizacji wszystkich dokumentów w jednej, bezpiecznej bazie danych. Umożliwia to łatwy dostęp, zarządzanie i kontrolowanie dokumentów przez uprawnionych użytkowników. System automatyzuje wiele procesów związanych z obiegiem dokumentów, co zwiększa efektywność operacyjną i redukuje ryzyko błędów.

Struktura organizacyjna dokumentów

Dokumenty w systemie DMS są organizowane w strukturę drzewiastą, która odzwierciedla hierarchię i logikę organizacyjną firmy. Struktura ta jest elastyczna i może być dostosowana do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa.

 

 • Foldery i podfoldery. Dokumenty są przechowywane w folderach i podfolderach, które można tworzyć na podstawie różnych kryteriów, takich jak dział, projekt czy typ dokumentu.
 • Tagi i metadane. Każdy dokument może być oznaczony tagami i opatrzony metadanymi, co ułatwia jego późniejsze wyszukiwanie i kategoryzowanie. Metadane mogą obejmować takie informacje jak autor, data utworzenia, kategorie i status dokumentu.

Proces wprowadzania dokumentów do systemu

Wprowadzanie dokumentów do systemu DMS odbywa się za pomocą różnych metod, które zapewniają pełną automatyzację i integrację z istniejącymi procesami biznesowymi.

 1. Automatyczne zapisywanie. Dokumenty mogą być automatycznie zapisywane do systemu DMS z różnych źródeł, takich jak dyski twarde komputerów czy serwery plików. Dzięki temu wszystkie dokumenty są centralnie przechowywane bez konieczności ręcznego przenoszenia plików.
 2. Skanowanie. Dokumenty papierowe mogą być skanowane i bezpośrednio wprowadzane do systemu DMS. Zaawansowane technologie OCR (Optical Character Recognition) pozwalają na rozpoznawanie tekstu w zeskanowanych dokumentach, co ułatwia ich późniejsze wyszukiwanie i edytowanie.
 3. Poczta elektroniczna. System DMS może integrować się z klientami poczty elektronicznej, co umożliwia automatyczne zapisywanie załączników e-maili bezpośrednio w systemie. To pozwala na centralizację wszystkich dokumentów, które napływają do firmy drogą elektroniczną.
cyfrowe-zarządzanie-dokumentami
Cyfrowe zarządzanie dokumentami

Funkcje optymalizujące pracę z dokumentami

Systemy DMS oferują szereg funkcji, które optymalizują pracę z dokumentami, zwiększając efektywność i ułatwiając zarządzanie dokumentacją.

 

 • Wyszukiwanie. Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania pozwalają na szybkie i dokładne znalezienie potrzebnych dokumentów. System DMS obsługuje pełnotekstowe wyszukiwanie oraz wyszukiwanie na podstawie metadanych, co znacząco skraca czas potrzebny na odnalezienie konkretnego dokumentu.
 • Edycja. Dokumenty przechowywane w systemie DMS mogą być łatwo edytowane przez uprawnionych użytkowników. System automatycznie tworzy nowe wersje dokumentów po każdej edycji, co pozwala na śledzenie zmian i zachowanie pełnej historii dokumentu.
 • Archiwizacja. Dokumenty, które nie są już aktywnie używane, mogą być archiwizowane. Archiwizacja dokumentów w systemie DMS zapewnia, że są one przechowywane w bezpieczny sposób i mogą być łatwo odzyskane w razie potrzeby.

Przykłady integracji z innymi urządzeniami i systemami

Systemy DMS są zaprojektowane tak, aby mogły integrować się z różnymi urządzeniami i systemami, co zwiększa ich funkcjonalność i ułatwia zarządzanie dokumentami w firmie.

 

 1. Poczta elektroniczna. Integracja z klientami poczty elektronicznej umożliwia automatyczne zapisywanie załączników e-maili bezpośrednio w systemie DMS. To centralizuje zarządzanie dokumentami i ułatwia dostęp do nich.
 2. Systemy biurowe. Systemy DMS mogą integrować się z popularnymi pakietami biurowymi, takimi jak Microsoft Office czy Google Workspace. To umożliwia użytkownikom bezpośrednie zapisywanie i edytowanie dokumentów w systemie DMS z poziomu aplikacji biurowych.
 3. Skanery. Systemy DMS często współpracują z urządzeniami skanującymi, co pozwala na bezpośrednie wprowadzanie zeskanowanych dokumentów do systemu. Zaawansowane funkcje OCR dodatkowo umożliwiają rozpoznawanie i indeksowanie tekstu w zeskanowanych dokumentach.
 4. Inne systemy informatyczne. DMS może integrować się z innymi systemami używanymi w firmie, takimi jak ERP (Enterprise Resource Planning) czy CRM (Customer Relationship Management). Dzięki temu możliwa jest automatyzacja procesów biznesowych i centralizacja zarządzania dokumentami w jednej platformie.

 

System DMS to zaawansowane narzędzie, które centralizuje zarządzanie dokumentami, optymalizuje procesy wprowadzania i pracy z dokumentami, oraz integruje się z różnymi urządzeniami i systemami. Struktura organizacyjna dokumentów, procesy automatycznego zapisywania, skanowania i integracja z pocztą elektroniczną czynią go niezastąpionym narzędziem w nowoczesnych firmach. Dzięki funkcjom takim jak zaawansowane wyszukiwanie, edytowanie i archiwizacja, DMS znacząco zwiększa efektywność operacyjną i zapewnia pełną kontrolę nad dokumentacją.

czym-jest-program-DMS
System DMS

Ile kosztuje program DMS?

Koszt wdrożenia systemu DMS (Document Management System) jest jednym z kluczowych aspektów, który firmy muszą uwzględnić przy planowaniu digitalizacji zarządzania dokumentami. Cena systemu DMS zależy od wielu czynników, takich jak zakres wdrożenia, liczba użytkowników oraz specyficzne potrzeby organizacji. Warto przyjrzeć się szczegółowo poszczególnym elementom składającym się na całkowity koszt wdrożenia.

Koszty wdrożenia systemu DMS

Koszty wdrożenia systemu DMS można podzielić na kilka podstawowych kategorii:

 

 1. Licencje oprogramowania. Koszt zakupu licencji na oprogramowanie DMS. Licencje mogą być jednorazowe (wieczyste) lub subskrypcyjne (miesięczne lub roczne opłaty).
 2. Infrastruktura IT. Koszt niezbędnej infrastruktury, takiej jak serwery, pamięć masowa, sieci oraz oprogramowanie wspierające.
 3. Implementacja i konfiguracja. Koszt usług związanych z instalacją, konfiguracją i integracją systemu DMS z istniejącymi systemami firmowymi.
 4. Szkolenie użytkowników. Koszt szkoleń dla pracowników, aby efektywnie korzystali z nowego systemu.
 5. Wsparcie techniczne i utrzymanie. Koszt wsparcia technicznego oraz aktualizacji i konserwacji systemu po wdrożeniu.

Czynniki wpływające na koszt

Na koszt wdrożenia systemu DMS wpływa kilka kluczowych czynników:

 

 • Zakres wdrożenia. Im większy zakres wdrożenia, tym wyższe koszty. Obejmuje to liczbę dokumentów do migracji, liczbę procesów do zautomatyzowania oraz ilość integracji z innymi systemami.
 • Liczba użytkowników. Koszt licencji zazwyczaj rośnie wraz ze wzrostem liczby użytkowników, którzy będą korzystać z systemu.
 • Specyfikacja funkcjonalna. Zaawansowane funkcje, takie jak OCR (Optical Character Recognition), zarządzanie przepływami pracy (workflow) czy integracje z systemami ERP/CRM, mogą zwiększyć koszty.
 • Infrastruktura IT. Koszt może wzrosnąć, jeśli firma wymaga dodatkowej infrastruktury IT, takiej jak serwery lub pamięć masowa.
 • Bezpieczeństwo. Implementacja zaawansowanych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych, dwustopniowa weryfikacja czy audyt zgodności, może wpłynąć na ostateczną cenę.

Przykładowe przedziały cenowe

Ceny systemów DMS mogą się znacznie różnić w zależności od dostawcy i zakresu wdrożenia:

 

 • Małe firmy. W przypadku małych firm, koszt podstawowego systemu DMS może zaczynać się od 10 000 do 20 000 PLN. Koszt ten obejmuje podstawowe funkcje, ograniczoną liczbę użytkowników i minimalne wymagania infrastrukturalne.
 • Średnie firmy. Dla średnich przedsiębiorstw koszt wdrożenia systemu DMS może wynosić od 40 000 do 100 000 PLN. W tej cenie uwzględnione są bardziej zaawansowane funkcje, większa liczba użytkowników oraz integracje z innymi systemami.
 • Duże firmy. Duże korporacje mogą spodziewać się kosztów rzędu 100 000 do 500 000 PLN lub więcej. Koszt ten obejmuje pełne wdrożenie, zaawansowane funkcje, wsparcie techniczne oraz utrzymanie.

Możliwości finansowania

Firmy mogą skorzystać z różnych możliwości finansowania wdrożenia systemu DMS:

 

 1. Dofinansowania. Wiele krajów oferuje programy wsparcia finansowego dla firm wdrażających nowoczesne technologie. Można ubiegać się o dotacje lub preferencyjne kredyty na digitalizację procesów biznesowych.
 2. Etapowanie wdrożenia. Firmy mogą zdecydować się na etapowe wdrażanie systemu DMS, co pozwala na rozłożenie kosztów w czasie. Początkowo można wdrożyć podstawowe funkcje, a następnie stopniowo dodawać kolejne moduły i rozszerzenia.
 3. Model subskrypcyjny. Wiele dostawców DMS oferuje model subskrypcyjny, w którym firmy płacą miesięczną lub roczną opłatę za korzystanie z systemu. To rozwiązanie może być bardziej opłacalne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują dużym kapitałem początkowym.
system-zarządzania-dokumentami
System zarządzania dokumentami

Korzyści związane z wdrożeniem oprogramowania DMS

Wdrożenie systemu Zarządzania Dokumentami (DMS) przynosi szereg korzyści, które mają bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną, redukcję kosztów oraz poprawę zarządzania dokumentacją. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis tych korzyści.

Zwiększona efektywność operacyjna

System DMS znacząco podnosi efektywność operacyjną. Automatyzuje wiele procesów związanych z zarządzaniem dokumentami, takich jak indeksowanie, wyszukiwanie oraz zarządzanie przepływami pracy. Dzięki temu pracownicy mogą szybciej realizować swoje zadania, co przekłada się na wyższą produktywność.

Oszczędność czasu i redukcja kosztów

Wdrożenie systemu DMS pozwala na znaczne oszczędności czasu. Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania umożliwiają szybkie odnajdywanie potrzebnych dokumentów, eliminując konieczność przeszukiwania fizycznych archiwów. Dodatkowo, redukcja kosztów związanych z drukowaniem, kserowaniem i fizycznym przechowywaniem dokumentów prowadzi do znacznych oszczędności finansowych.

Poprawa bezpieczeństwa danych

Systemy DMS zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Zastosowanie zaawansowanych mechanizmów szyfrowania, autoryzacji i kontroli dostępu chroni dokumenty przed nieautoryzowanym dostępem. Regularne kopie zapasowe i możliwość odzyskiwania danych po awarii zwiększają bezpieczeństwo przechowywanych informacji. Śledzenie zmian i wersjonowanie dokumentów pozwala na audyt zgodności i minimalizację ryzyka utraty danych.

Zgodność z przepisami i regulacjami

Wiele branż podlega rygorystycznym regulacjom prawnym dotyczącym przechowywania i zarządzania dokumentami. System DMS pomaga firmom spełniać te wymagania. Funkcje takie jak wersjonowanie dokumentów, śledzenie zmian oraz audyt zgodności zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.

Poprawa współpracy i komunikacji

Systemy DMS wspierają współpracę i komunikację wewnątrz organizacji. Umożliwiają pracownikom jednoczesny dostęp do dokumentów, co ułatwia współpracę nad projektami i zadaniami. Funkcje takie jak komentowanie, wersjonowanie i udostępnianie dokumentów online pozwalają na efektywniejszą wymianę informacji i eliminują potrzebę fizycznego przekazywania dokumentów.

Zwiększona przejrzystość i kontrola procesów

System DMS pozwala na lepszą kontrolę nad procesami biznesowymi. Funkcje workflow automatyzują przepływy dokumentów, zapewniając przejrzystość i kontrolę nad każdym etapem procesu. Możliwość śledzenia, kto i kiedy wprowadził zmiany w dokumentach, oraz zarządzanie wersjami pozwala na pełną kontrolę nad dokumentacją i minimalizację ryzyka błędów.

Elastyczność i skalowalność

Systemy DMS są skalowalne i mogą być dostosowane do potrzeb zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. W miarę rozwoju firmy, system może być rozszerzany o dodatkowe funkcje i moduły. Elastyczność systemu umożliwia jego integrację z innymi narzędziami i systemami używanymi w firmie, co zwiększa jego funkcjonalność.

Mobilność i dostępność

Systemy DMS oferują funkcje umożliwiające dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie. Pracownicy mogą korzystać z systemu na różnych urządzeniach, takich jak komputery, tablety czy smartfony. To zwiększa elastyczność pracy i pozwala na efektywniejsze zarządzanie czasem, szczególnie w kontekście pracy zdalnej i mobilnej.

Redukcja ryzyka utraty dokumentów

Przechowywanie dokumentów w formie cyfrowej redukuje ryzyko ich zniszczenia w wyniku pożaru, zalania czy innych nieprzewidzianych zdarzeń. Cyfrowe kopie są bezpiecznie przechowywane i łatwo dostępne w razie potrzeby. Możliwość śledzenia zmian i wersjonowania dokumentów minimalizuje ryzyko błędów i nieścisłości.

Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych

Systemy DMS automatyzują wiele procesów związanych z zarządzaniem dokumentami, co prowadzi do optymalizacji procesów biznesowych. Automatyzacja czynności takich jak skanowanie, indeksowanie, przesyłanie i archiwizacja dokumentów eliminuje błędy wynikające z ręcznego przetwarzania i przyspiesza realizację zadań. To przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej i poprawę wyników biznesowych.

Wsparcie w zarządzaniu projektami

Systemy DMS wspierają zarządzanie projektami poprzez centralizację dokumentacji projektowej i ułatwienie dostępu do niej. Funkcje takie jak harmonogramowanie zadań, przypomnienia oraz możliwość monitorowania postępów pomagają zespołom projektowym w efektywnym zarządzaniu zadaniami i terminami.

Zwiększona przejrzystość

Systemy DMS oferują funkcje audytu, które umożliwiają śledzenie wszystkich działań związanych z dokumentami. Każda operacja na dokumencie, taka jak edycja, przeglądanie czy udostępnianie, jest rejestrowana. To zapewnia pełną przejrzystość i możliwość przeprowadzenia audytu zgodności w dowolnym momencie.

Korzyści związane z wdrożeniem systemu DMS są liczne i obejmują zwiększenie efektywności operacyjnej, oszczędność czasu i redukcję kosztów, poprawę bezpieczeństwa danych, zgodność z przepisami, poprawę współpracy i komunikacji, oraz automatyzację i optymalizację procesów biznesowych. Systemy DMS wspierają zarządzanie projektami, zapewniają elastyczność i skalowalność, oraz oferują funkcje audytu i przejrzystości. Dzięki tym wszystkim zaletom, wdrożenie systemu DMS staje się kluczowym elementem strategii digitalizacji i transformacji cyfrowej w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Cyfrowy-przepływ-dokumentacji

Wady i wyzwania związane z wdrożeniem Document Management System

Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami (DMS) niesie za sobą liczne korzyści, ale nie jest wolne od wyzwań i potencjalnych wad. Poniżej przedstawiam szczegółowy, dokładny i merytoryczny opis tych wyzwań, aby zapewnić pełne zrozumienie tego, co może napotkać firma podczas implementacji DMS.

Koszty wdrożenia i utrzymania

Jednym z największych wyzwań związanych z wdrożeniem systemu DMS są koszty. Te koszty można podzielić na kilka kategorii:

 

 1. Licencje oprogramowania. Koszt zakupu licencji na oprogramowanie może być znaczny, szczególnie w przypadku dużych firm. Licencje mogą być jednorazowe lub w formie subskrypcji, co generuje stałe koszty.
 2. Infrastruktura IT. Wdrożenie DMS wymaga odpowiedniej infrastruktury IT, w tym serwerów, pamięci masowej i sieci. Koszty te mogą być wysokie, zwłaszcza jeśli firma musi zmodernizować swoje obecne systemy.
 3. Implementacja i konfiguracja. Proces wdrożenia systemu DMS może być skomplikowany i czasochłonny. Wymaga to zaangażowania specjalistów IT oraz czasu pracowników na konfigurację i testowanie systemu.
 4. Szkolenie użytkowników. Wdrożenie nowego systemu wymaga przeszkolenia pracowników, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem potrzebnym na naukę obsługi nowego oprogramowania.
 5. Wsparcie techniczne i utrzymanie. Po wdrożeniu systemu DMS konieczne jest zapewnienie wsparcia technicznego oraz regularne aktualizacje i konserwacja systemu, co generuje dodatkowe koszty.

Złożoność implementacji

Wdrożenie systemu DMS może być skomplikowane i wymagać starannego planowania oraz koordynacji. Złożoność implementacji wynika z kilku czynników:

 

 • Integracja z istniejącymi systemami. System DMS musi być zintegrowany z innymi systemami używanymi w firmie, takimi jak ERP, CRM, systemy biurowe czy systemy pocztowe. Integracja ta może być trudna i czasochłonna.
 • Migracja danych. Przeniesienie istniejącej dokumentacji do nowego systemu może być wyzwaniem. Proces migracji danych musi być dokładnie zaplanowany i przeprowadzony, aby uniknąć utraty lub uszkodzenia dokumentów.
 • Personalizacja i konfiguracja. Każda firma ma specyficzne potrzeby i wymagania, które muszą być uwzględnione przy konfiguracji systemu DMS. Personalizacja i dostosowanie systemu do potrzeb firmy mogą wymagać zaawansowanej wiedzy technicznej i dużych nakładów pracy.

Odporność na zmiany i akceptacja użytkowników

Wprowadzenie nowego systemu zarządzania dokumentami często napotyka opór ze strony pracowników. Oto kilka aspektów, które mogą wpływać na akceptację użytkowników:

 

 1. Przyzwyczajenie do starych metod pracy. Pracownicy mogą być przyzwyczajeni do tradycyjnych metod zarządzania dokumentami, takich jak papierowe archiwa czy proste systemy plików. Przejście na nowy system może wywołać opór i niechęć do zmiany.
 2. Krzywa uczenia się. Nauka obsługi nowego systemu DMS wymaga czasu i wysiłku. Pracownicy mogą początkowo napotykać trudności z nawigacją i korzystaniem z nowych funkcji, co może wpływać na ich produktywność.
 3. Brak motywacji. Bez odpowiedniej komunikacji i szkolenia, pracownicy mogą nie dostrzegać korzyści płynących z wdrożenia systemu DMS, co może prowadzić do braku motywacji do korzystania z nowego oprogramowania.

Bezpieczeństwo danych

mobilny-digitalny-obieg-dokumentów

Chociaż systemy DMS oferują zaawansowane mechanizmy zabezpieczające, wdrożenie i utrzymanie tych środków bezpieczeństwa może być wyzwaniem:

 

 • Konfiguracja zabezpieczeń. Skonfigurowanie zaawansowanych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie, kontrola dostępu czy dwustopniowa weryfikacja, wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej.
 • Utrzymanie zgodności. Firmy muszą zapewnić, że system DMS pozostaje zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. To wymaga regularnych audytów i aktualizacji zabezpieczeń.
 • Zarządzanie dostępem. Kontrola dostępu do dokumentów musi być dokładnie zarządzana, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. To obejmuje nadawanie odpowiednich uprawnień, monitorowanie aktywności użytkowników oraz reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Przestoje i zakłócenia operacyjne

Wdrożenie systemu DMS może prowadzić do przestojów i zakłóceń w codziennych operacjach firmy:

 

 1. Czasochłonny proces wdrożenia. Wdrożenie systemu DMS może wymagać znacznego czasu, co może wpływać na bieżące operacje firmy. Pracownicy mogą być zaangażowani w proces wdrożenia, co może ograniczać ich dostępność do wykonywania codziennych obowiązków.
 2. Zakłócenia operacyjne. Podczas wdrożenia mogą wystąpić zakłócenia operacyjne, takie jak tymczasowy brak dostępu do dokumentów lub problemy z integracją systemów. Te zakłócenia mogą wpływać na produktywność i efektywność pracy.
 3. Zarządzanie zmianą. Firmy muszą skutecznie zarządzać procesem zmiany, aby zminimalizować wpływ na codzienne operacje. To obejmuje komunikację z pracownikami, szkolenia oraz monitorowanie postępów wdrożenia.

 

Wdrożenie systemu DMS niesie za sobą wiele korzyści, ale także wyzwań. Koszty wdrożenia i utrzymania, złożoność implementacji, odporność na zmiany i akceptacja użytkowników, kwestie bezpieczeństwa danych oraz potencjalne przestoje operacyjne to główne aspekty, które firmy muszą uwzględnić przy planowaniu wdrożenia. Pomimo tych wyzwań, odpowiednie przygotowanie i zarządzanie procesem wdrożenia mogą zapewnić sukces i znaczące korzyści dla organizacji.

Branże i rodzaje firm korzystające z systemów DMS

Systemy Zarządzania Dokumentami (DMS) są powszechnie stosowane w wielu branżach i rodzajach firm. Oto 20 przykładów sektorów, które czerpią korzyści z wdrożenia takich systemów:

FAQ - Systemy Zarządzania Dokumentami (DMS)

 • Co to jest System Zarządzania Dokumentami (DMS)?

  System Zarządzania Dokumentami (DMS) to oprogramowanie przeznaczone do przechowywania, zarządzania, śledzenia, i archiwizowania dokumentów. Umożliwia centralizację dokumentacji, automatyzację procesów i zapewnia dostępność oraz bezpieczeństwo danych w organizacji.

 • Jakie są główne funkcje systemu DMS?

  Systemy DMS oferują szereg funkcji, w tym:

  • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów: Centralne miejsce do przechowywania dokumentacji.
  • Indeksowanie i wyszukiwanie: Zaawansowane narzędzia do kategoryzacji i szybkiego wyszukiwania dokumentów.
  • Automatyzacja przepływu dokumentów: Zarządzanie przepływem pracy (workflow) i automatyzacja procesów biznesowych.
  • Kontrola dostępu i bezpieczeństwo: Mechanizmy zabezpieczające dostęp do danych i zarządzanie uprawnieniami użytkowników.
  • Wersjonowanie: Śledzenie zmian i zarządzanie różnymi wersjami dokumentów.

 • Jakie korzyści przynosi wdrożenie systemu DMS?

  Korzyści z wdrożenia systemu DMS obejmują:

  • Zwiększona efektywność operacyjna: Automatyzacja procesów zarządzania dokumentami.
  • Oszczędność czasu i kosztów: Szybsze wyszukiwanie dokumentów i redukcja kosztów związanych z drukowaniem oraz przechowywaniem papierowych dokumentów.
  • Poprawa bezpieczeństwa danych: Zaawansowane mechanizmy szyfrowania i kontroli dostępu.
  • Zgodność z regulacjami: Ułatwienie spełniania wymagań prawnych dotyczących przechowywania i zarządzania dokumentami.
  • Poprawa współpracy: Umożliwienie jednoczesnego dostępu do dokumentów dla wielu użytkowników.

 • Jakie są główne wyzwania związane z wdrożeniem systemu DMS?

  Główne wyzwania to:

  • Koszty wdrożenia i utrzymania: Wysokie koszty licencji, infrastruktury IT, implementacji, szkoleń i wsparcia technicznego.
  • Złożoność implementacji: Integracja z istniejącymi systemami, migracja danych, oraz personalizacja i konfiguracja systemu.
  • Akceptacja użytkowników: Opór pracowników przed zmianą oraz krzywa uczenia się związana z nowym systemem.
  • Bezpieczeństwo danych: Skonfigurowanie i utrzymanie zaawansowanych środków zabezpieczeń.

 • Jakie branże najczęściej korzystają z systemów DMS?

  Systemy DMS są używane w wielu branżach, w tym:

  • Bankowość i usługi finansowe
  • IT i telekomunikacja
  • Rząd i administracja publiczna
  • Produkcja
  • Nieruchomości
  • Handel detaliczny
  • Opieka zdrowotna
  • Edukacja
  • Prawo
  • Energetyka i zasoby naturalne
  • Usługi profesjonalne
  • Logistyka i transport
  • Farmacja i biotechnologia
  • Media i rozrywka
  • Budownictwo
  • Spożywczy i napojów
  • Automotive
  • Turystyka i hotelarstwo
  • Rolnictwo
  • Biura rachunkowe

 • Jakie są najczęstsze integracje systemów DMS z innymi narzędziami?

  Systemy DMS często integrują się z:

  • Systemami ERP: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.
  • Systemami CRM: Zarządzanie relacjami z klientami.
  • Systemami biurowymi: Microsoft Office, Google Workspace.
  • Systemami pocztowymi: Automatyczne zapisywanie załączników e-maili.
  • Urządzeniami skanującymi: Bezpośrednie wprowadzanie zeskanowanych dokumentów do systemu.

 • Czy istnieją możliwości finansowania wdrożenia systemu DMS?

  Tak, firmy mogą skorzystać z różnych możliwości finansowania, takich jak:

  • Dofinansowania: Programy wsparcia finansowego dla firm wdrażających nowoczesne technologie.
  • Etapowanie wdrożenia: Rozłożenie wdrożenia na etapy, co pozwala na rozłożenie kosztów w czasie.
  • Model subskrypcyjny: Miesięczna lub roczna opłata za korzystanie z systemu.

 • Jakie są koszty wdrożenia systemu DMS?

  Koszty wdrożenia systemu DMS mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak zakres wdrożenia, liczba użytkowników i specyficzne potrzeby firmy. Przykładowe koszty mogą wynosić:

  • Małe firmy: 10 000 - 20 000 PLN
  • Średnie firmy: 40 000 - 100 000 PLN
  • Duże firmy: 100 000 - 500 000 PLN lub więcej

 • Jakie są przyszłe trendy w rozwoju systemów DMS?

  Przyszłe trendy w rozwoju systemów DMS obejmują:

  • Integracja z technologiami AI i ML: Automatyzacja procesów, rozpoznawanie wzorców i analiza danych.
  • Chmura obliczeniowa: Przechowywanie dokumentów w chmurze dla większej dostępności i skalowalności.
  • Mobilność: Umożliwienie dostępu do dokumentów z dowolnego miejsca i urządzenia.
  • Bezpieczeństwo danych: Zastosowanie zaawansowanych mechanizmów zabezpieczeń i zgodności z regulacjami.

Andrzej zdjęcie

Od prawie 15 lat jestem blisko związany z branżą IT. Posiadam ponad 6 letnie w zakresie systemu Comarch ERP Optima i około 10 letnie w branży informatycznej. Interesują mnie nowoczesne technologie i marketing internetowy.