fbpx

Comarch ERP Optima gotowa na Polski Ład

Przepisy Polskiego Ładu to odpowiedź na skutki wywołane pandemią Covid-19. Zawierają  istotne zmiany jak na przykład kwota wolna od podatku czy podniesienie progu podatkowego. Znaczna ich cześć wejdzie w życie już w styczniu 2022 roku. Przepisy Nowego Ładu niewątpliwie przyniosą wiele zmian w zakresie prowadzenia biznesu. Jednak program Comarch ERP Optima jest już na nie przygotowany.

Według przepisów Nowego Polskiego Ładu nie jest już możliwe odliczenie składki zdrowotnej od PIT. Przepisy te dotyczą bez wyjątku wszystkich podatników. Jednak zarówno właściciele firm jak i pracownicy mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Ulga zawiera się w widełkach dla osób zarabiających rocznie od 68 412 zł do 133 692 zł.  Nie dotyczy ona tak zwanych podatników liniowych. Wysokość składki dla tej grupy podatników zgodnie z przepisami wynosi 4,9%. Dla podatników, którzy rozliczają się 19% skalą składka wyniesie 9%.  Natomiast dla tak zwanych ryczałtowców składka zdrowotna również wyniesie 9%. Jednak jest ona liczona od innej podstawy wymiaru. Dla przykładu dla rocznych przychodów do 60 tys. zł jej wartość wyniesie 60% od przeciętnego wynagrodzenia. 

Comarch-ERP-Optima-Polski-Ład

 

Z kolei dla przychodów do 300 tys. zł wyniesie 100%, a powyżej 300 tys. zł 180%. Dla przedsiębiorców na tak zwanej kracie podatkowej nadal obowiązywać będzie składka w wysokości 9%. Składka ta obowiązywać będzie od minimalnego wynagrodzenia. Dla przypomnienia w 2022 to kwota 3010 zł. W skutek tych zmian w  programie Comarch ERP Optima będą obowiązywać nowe formularze PIT oraz CIT. Wszystkie zmiany w przepisach obsługuje nowa wersja programu Comarch ERP Optima przystosowana na “Polski Ład”.

 

Nowy obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych

Przepisy Nowego Polskiego Ładu wprowadzają nowy obowiązek dotyczący w zakresie prowadzenia ksiąg. A także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na koniec roku każdy przedsiębiorca będzie wysyłał do urzędu skarbowego zarówno ewidencje jak i księgi. Natomiast właściciele firm, którzy nie odprowadzają CIT ten obowiązek będą wykonywać raz w miesiącu lub kwartalnie.

Zgodnie z przepisami Nowego Polskiego Ładu termin płacenia składek to 20 dzień miesiąca. Termin ten jest jednakowy dla wszystkich podatników.

comarch-erp-optima-polski-ład

Przepisy VAT w Nowym Polskim Ładzie

Zgodnie z nowymi przepisami podmioty powiązane mogą składać jedną deklaracje dla całej grupy. Tak zwane grupy Vat mają na celu ułatwienie i uproszczenie rozliczeń wewnątrz grupy. Z kolei podatnicy, którzy korzystają z tak zwanego obrotu bezgotówkowego otrzymają 15 dni na zwrot podatku.  Program Comarch ERP Optima działa już w oparciu o przepisy Nowego Ładu. Miedzy innymi w zakresie kadr i płac zmieniły się sposoby wyliczania wynagrodzeń. W programie zmieniły się wartości w zakresie wyliczania ulgi. Ulga roczna na kwotę 5100 zł a miesięczna na 425 zł. Podwyższona jest również kwota wolna od podatku do 30 tys. zł.

Szczegóły dotyczące Nowego Ładu znajdziesz na stronie rządowej

 

Zobacz webinar Comarch: Polski Ład w kadrach i płacach

Darek zdjęcie
Prezes Zarządu at Uniwers.com

Od prawie 20 lat wdrażam, serwisuję i obsługuję oprogramowanie dla firm Comarch ERP 4.0. Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie systemów informatycznych Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL.