fbpx

Zmiany w przepisach w 2023

Początek nowego roku to zmiany w zasadach opodatkowania. Przybliżymy zatem na co powinni być przygotowani przedsiębiorcy. Jedną z najważniejszych zmian w 2023 jest oczywiście Krajowy System e- Program Comarch ERP Optima jest już gotowy na wszystkie zmiany czekające podatników.

To na co przede wszystkim powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy to zmiany w nowelizacji ustawy
 o CIT, PIT i Polskim Ładzie 3.0. Co istotne od 2023 r. formularz CIT-ST należy składać wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z nowymi przepisami trzeba się przygotować na zmiany w zakresie ulgi na złe długi. Od 1 stycznia 2023 r. likwidacji ulegnie załącznik CIT-WZ. Podatnicy nie będą już wykazywać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązań dotyczących zwiększenia lub zmniejszenia podstawy opodatkowania. W nowych przepisach zmieni się także zasada dotycząca źródła straty. Stratę i związaną z tym ulgę należy zastosować do straty pochodzącej ze źródła, z którą związana jest transakcja handlowa. Ulga jest  proporcjonalna do dochodów opodatkowanych różnymi stawkami. Powyższe zmiany obowiązują od 1 stycznia 2023 r

Zmiany pojawią się również w zakresie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. W przypadku składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w świetle nowych przepisów  należy stosować nowe reguły ich ujmowania w kosztach uzyskania przychodów. Powinno to nastąpić w momencie ujęcia w kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia.

Jakie jeszcze zmiany w przepisach w 2023 roku weszły w życie?

Z dniem 1 stycznia 2023 zmieniły się również przepisy dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych. Celem jest tutaj likwidacja podwójnego opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych. Zgodnie z nowymi przepisami podatek można pomniejszyć o podatek, który jest zapłacony przez jednostkę zależną w części, która posiada prawo do uczestnictwa w zysku tej jednostki. Zmianie uległy również przepisy o dotyczące podatku minimalnego. Zgodnie z którymi podwyższono wskaźnik rentowności do 2 procent. Nowe przepisy umożliwiają także zwolnienia podatników z zapłaty w zakresie podatku minimalnego za okres  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Pakiet Slim Vat 3

Rok 2023 to również zmiany w zakresie podatku VAT. Trwają obecnie prace nad zmianą w pakiecie Slim Vat 3. W drugim kwartale 2023 możemy spodziewać się następujących zmian. Takich jak zmiana podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej. Zgodnie z którą przeliczenie na złote trzeba wykonać wg kursu średniego danej waluty przyjętego dla przeliczenia podstawy opodatkowania przed jej zmianą. Ustawodawca przewiduje jednak pewne wyjątki od tej zasady. Są one jednak obecnie na etapie projektów. Nowe przepisy to również zmiany w zakresie tak zwanego małego podatnika. Chodzi głównie  o możliwość stosowania metody kasowej – podniesienie limitu z 1,2 mln EUR do 2 mln Euro.

Krajowy System e-Faktur

Zgodnie z zapowiedziami od 1 lipca 2024 roku wchodzi w życie  Krajowy System e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie to ma usprawnić wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur w ustrukturyzowanej formie. KSeF  będzie dotyczył transakcji  krajowych oraz  transgranicznych. Zgodnie z przepisami faktury wystawione po 31 grudnia 2023 r. należy wystawić w systemie  KSeF. A dodatkowo będą musiały być  zgodne ze strukturą logiczną definiowaną przez Ministerstwo Finansów.

Wszystkie zmiany w przepisach są już uwzględnione w programie  Comarch ERP Optima. Najnowsze wersje posiadają funkcje w zakresie sposobu  naliczania wynagrodzeń, stawkach diet, deklaracjach czy plikach. Zachęcamy do testowania programu i rozmowy z konsultantem.  

Dyrektor Handlowy at Uniwers.com | + posts

Systemami Comarch ERP zajmuję się od kilkunastu lat. Posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie możliwości funkcjonalnych oprogramowania Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL.