fbpx

Zmiany w Kodeksie Pracy 2023

Podpisana przez Prezydenta Ustawa wprowadza istotne zmiany w Kodeksie Pracy. Zdaniem wielu długo oczekiwaną jest zmiana w zakresie pracy zdalnej a także nowe formy urlopów. Do tej pory kwestie pracy zdalnej regulowała tak zwana tymczasowa specustawa covidowa. Wszystkie te zmiany mają już odzwierciedlenie w programie Comarch Optima i wchodzą w życie 7 kwietnia.

Forma pracy zdalnej nie jest czymś nowym, jednak dopiero pandemia i konieczność związanej z tym izolacji, rozpowszechniły to zjawisko nie tylko na pojedyncze osoby. Z tej formy pracy zaczęły korzystać zarówno mniejsze firmy, jak i korporacje. Zarówno pracodawcy jaki pracownicy docenili pozytywne efekty tej formy świadczeni pracy. Nie mniej jednak brak jednoznacznych przepisów w zakresie świadczenia pracy w formie zdalnej stał się na tyle uciążliwy, że konieczna była nowelizacja Kodeksu Pracy w tym zakresie. Zgodnie z nowymi przepisami miejsce jej wykonywania wskazuje pracownik w ustaleniu z pracodawcą.

Zasady świadczenia pracy zdalnej ustalają wspólnie pracownik i pracodawca. Może to być ustalone w trakcie obecnego zatrudnienia lub podczas podpisywania nowej umowy o pracę. W przypadku pracownika już zatrudnionego wniosek o prace zdalna składa pracownik lub pracodawca. Obligatoryjnie taki wniosek musi być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Zgodnie z nowa ustawą firma musi zapewnić pracownikowi niezbędne materiały do świadczenia pracy zdolne. Koszty związane z Internetem i energią elektryczną są również po stronie pracodawcy. Ta forma pracy może być również świadczona przez pracownika okazjonalnie. Pracownik składa wówczas stosowny wniosek. Pracownik może świadczyć pracę zdalną w wymiarze 24 dni w danym roku kalendarzowym.

Program Optima umożliwia rozliczanie pracy zdalnej

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy pracownicy otrzymują dodatkowe dni wolnego. Zmiany te to dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy unijnej tak zwanej work-life balance. Co takiego wnosi do polskich przepisów unijne prawo. Między innymi pracownik będzie mógł wydłużyć urlop rodzicielski o dwa dodatkowe miesiące. Jest to głównie kierowane do ojców. Celem jest zachęcenie ich do korzystania z urlopu tacierzyńskiego. W przypadku niewykorzystanie przez pracownika dodatkowych dni urlopu nie będzie możliwości przeniesienia tego ukropu na matkę dziecka. Zgodnie z nowym kodeksem pracownik uzyska również dodatkowe 5 dni urlopu. Ten urlop może przeznaczyć nad opiekę nad danym członkiem swojej rodziny. We wniosku urlopowym pracownik uzasadnia przyczynę opieki nad danym członkiem rodziny.

Rozliczanie pracy zdalnej

Wszystkie te zmiany mają już zastosowanie w programie Comarch  ERP Optima w wersji 2023.3.1.Przede wszystkim moduły programu związane z HR czyli kadry i płace wyposażono w dodatkowe funkcjonalności zwilżane z pracą zdalną. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy praca zdalna od 7 kwietnia jest świadczona okazjonalnie na wniosek pracownika. Program Comarch ERP Optima jest wyposażany w funkcję dająca możliwość ewidencji pracy zdalnej. Zachęcamy do przetestowania demo programu i zapoznana się modułami HR do obsługi kadr i płac.

Ewelina zdjęcie
Dyrektor Handlowy at Uniwers.com

Systemami Comarch ERP zajmuję się od kilkunastu lat. Posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie możliwości funkcjonalnych oprogramowania Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL.