fbpx

Pakiet SLIM VAT 3 w praktyce

Nowe przepisy w zakresie Slim VAT obowiązują już od początku lipca 2023. Przyjrzyjmy się zatem bliżej jakie niosą ze sobą konsekwencje dla przedsiębiorców oraz w jakich obszarach mają zastosowanie.

Zasadniczym celem wprowadzenia Slim VAT jest uproszczenie i przyspieszenie sposobów rozliczania Vat przez przedsiębiorców. Jeną z zasadniczych zmian jest korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)  do stawki 0 % VAT. Jest to nic innego jak sprzedaż towarów przez polską firmę dla kontrahenta z jednego z krajów Wspólnoty. Warunkiem jest tutaj jednak fizyczne dostarczenie produktów z Polski do klienta w kraju UE. Ważne jest to, aby wiedzieć kiedy taki obowiązek powstaje. Między innymi w momencie wystawienia faktury sprzedaży. Są tu jednak pewne ramy czasowe, o których należy pamiętać. Mianowicie fakturę należy wystawić nie później niż do 15- go  dnia następnego miesiąca, w którym to towary opuściły terytorium Polski.

Obowiązek powstaje również przed upłynięciem terminu złożenia deklaracji podatkowej – JPK Vat 7 oraz informacji VAT – UE obowiązującej za wybrany okres podatkowy. Istotne jest również to, że w momencie składania deklaracji JPK Vat 7 i VAT-UE firma jest zarejestrowana jako czynny podatnik zarówno VAT jak i VAT UE. Jeśli powyższe warunki są spełnione i towar rzeczywiście opuścił terytorium Polski to wówczas przedsiębiorca stosuje 0 % stawki VAT. Jeśli opisane powyżej warunki nie zostały spełnione, wówczas transakcja jest traktowana jako krajowa. Przedsiębiorca nie wskazuje tej transakcji jako wewnątrzwspólnotowej (WDT) i wówczas stawka VAT nie wynosi 0 %.

Co jeszcze warto wiedzieć o pakiecie SLIM VAT 3?

Przepisy w zakresie SLIM VAT to również zmiany odliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Zgodnie z przepisami polski podatnik odlicza VAT za okres,  w którym nabył dane towary. Czyli w momencie powstania obowiązku podatkowego. Inaczej jest w sytuacji nabycia towarów od kontrahenta z krajów Wspólnoty. Polski czynny podatnik musi otrzymać fakturę nabycia towaru z danego kraju UE do trzech miesięcy. Okres ten liczony jest od końca miesiąca, w którym to sprzedawca z kraju UE wykazał VAT w sprzedaży na terytorium  kraju, w którym znajduje się jego firma.

Nabycie WNT polski podatnik może wykazać wyłącznie jeśli posiada fakturę. Zakup WNT należy wykazać w deklaracji JPK VAT 7 w ewidencji sprzedaży. Wówczas jest doliczany podatek VAT tak zwany należny.
Z kolei w ewidencji zakupów w deklaracji JPK VAT 7 odlicza podatek VAT należny. Zdarzały się często sytuacje, kiedy faktura dokumentująca nabycie WNT nie trafiała do polskiego przedsiębiorcy. W tej sytuacji konieczna była korekta. Działo się to w momencie, kiedy faktura zamiast w trzecim miesiącu, trafiała dopiero  na czwraty miesiąc. Dodatkowo dochodziły odsetki, które już po za zapłaceniu nie podlegały zwrotowi.

Zgodnie z nowymi przepisami Slim VAT 3 polski przedsiębiorca ma możliwość odliczenia VAT z tytułu nabycia WNT w miesiącu powstania obowiązku podatkowego u danego sprzedawcy. W tej sytuacji polski podatnik ujmuje w deklaracji JPK VAT 7 nabycie WNT albo w momencie otrzymania faktury albo do dnia 15 – go dnia następnego miesiąca, kiedy firma z kraju Wspólnoty dostarczyła towary w ramach nabycia WNT. Zgodnie  z nowymi przepisami SLIM VAT 3 nie ma już wymogu posiadania faktury nabycia w terminie 3 miesięcy.

Ewelina zdjęcie
Dyrektor Handlowy at Uniwers.com

Systemami Comarch ERP zajmuję się od kilkunastu lat. Posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie możliwości funkcjonalnych oprogramowania Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL.