fbpx

Jak wybrać najlepszy system ERP dla mikro i małej firmy?

jak wybrać najlepszy system ERP dla mikro i małej firmy

Jeśli jesteś właścicielem mikro lub małej firmy to z pewnością doskonale znasz wady i zalety prowadzenia biznesu w tej skali. Z jednej strony masz przed sobą wiele szans i możliwości rozwojowych, a z drugiej różne wyzwania i problemy, którym musisz sprostać w bieżącej pracy. Dynamiczny rozwój technologii coraz częściej staje się sojusznikiem przedsiębiorców w drodze do innowacyjności oraz osiągania przewag konkurencyjnych. Jednym z podstawowych narzędzi pracy w mikro i małych firmach jest oprogramowanie biznesowe. 

Czy wiesz, że wybór odpowiedniego systemu ERP może całkowicie odmienić funkcjonowanie Twojej mikro lub małej firmy? W dobie cyfryzacji, właściwe oprogramowanie to klucz do zwiększenia efektywności i zintegrowanego zarządzania zasobami. Jednak wybór najlepszego systemu ERP dla mikro i małej firmy w gąszczu dostępnych opcji nie jest prosty. W tym artykule przeanalizujemy najważniejsze kryteria, które pomogą Ci wybrać najlepsze systemu informatycznego dla Twojej firmy. Poznasz również najnowsze trendy i innowacje, które mogą zrewolucjonizować Twoje przedsiębiorstwo. Zapraszamy do lektury.

Definicje mikro i małego przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwo i małe przedsiębiorstwo są kategoryzowane na podstawie liczby zatrudnionych pracowników oraz rocznego obrotu lub sumy bilansowej, zgodnie z definicjami przyjętymi przez Unię Europejską i przyjętymi w polskim prawodawstwie.

Mikroprzedsiębiorstwo

Mikroprzedsiębiorstwo to firma, która spełnia następujące kryteria:

 • Liczba pracowników: Zatrudnia mniej niż 10 osób.
 • Roczny obrót: Nie przekracza 2 milionów euro.
 • Suma bilansowa: Nie przekracza 2 milionów euro.

Mikroprzedsiębiorstwa charakteryzują się prostą strukturą organizacyjną i zazwyczaj działają na lokalnym rynku. Ich działalność jest często skoncentrowana na kilku kluczowych procesach biznesowych.

Małe przedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo to firma, która spełnia następujące kryteria:

 • Liczba pracowników: Zatrudnia od 10 do 49 osób.
 • Roczny obrót: Nie przekracza 10 milionów euro.
 • Suma bilansowa: Nie przekracza 10 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwa mają bardziej złożoną strukturę organizacyjną w porównaniu do mikroprzedsiębiorstw i mogą działać na szerszym rynku, zarówno lokalnym, jak i regionalnym. Często posiadają bardziej rozwinięte procesy biznesowe i mogą wymagać bardziej zaawansowanych narzędzi zarządzania.

najlepsze-programy-dla-mikroprzedsiębiorców
Program dla mikroprzedsiębiorców

Znaczenie systemów ERP dla mikro i małych firm

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) stanowią kluczowy element infrastruktury informatycznej mikro i małych firm, które dążą do zintegrowania swoich procesów biznesowych w jednym, spójnym systemie. Wdrożenie ERP przynosi liczne korzyści, wpływając na poprawę efektywności operacyjnej, zintegrowane zarządzanie zasobami oraz wsparcie dla procesów decyzyjnych.

Poprawa efektywności operacyjnej

Poprawa efektywności operacyjnej jest jednym z najważniejszych powodów wdrożenia systemu ERP w mikro i małych firmach. System ERP automatyzuje wiele codziennych zadań, które są często wykonywane ręcznie, co znacząco redukuje ilość pracy potrzebnej do zarządzania operacjami biznesowymi. Kluczowe aspekty to:

 • Automatyzacja procesów – ERP automatyzuje rutynowe zadania, takie jak przetwarzanie zamówień, fakturowanie, zarządzanie zapasami i płatności. Dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się na bardziej strategicznych zadaniach, które wymagają ich wiedzy i umiejętności.
 • Eliminacja błędów – Automatyzacja procesów minimalizuje ryzyko błędów ludzkich, które często występują przy ręcznym wprowadzaniu danych. Zmniejszenie liczby błędów poprawia dokładność operacji i zwiększa zadowolenie klientów.
 • Skrócenie czasu realizacji – Zautomatyzowane procesy skracają czas realizacji zamówień, co przyspiesza obieg dokumentów i umożliwia szybszą reakcję na potrzeby klientów.

Zintegrowane zarządzanie zasobami

Zintegrowane zarządzanie zasobami to jedna z najważniejszych funkcji systemów ERP, która pozwala na centralizację danych dotyczących różnych działów firmy w jednym systemie. Dzięki temu możliwe jest bardziej efektywne zarządzanie zasobami firmy. Kluczowe elementy to:

 • Centralizacja danych – Wszystkie dane dotyczące finansów, sprzedaży, zakupów, zapasów, produkcji i zarządzania zasobami ludzkimi są przechowywane w jednym systemie. To umożliwia łatwy dostęp do informacji i eliminuje konieczność korzystania z różnych, niekompatybilnych ze sobą systemów.
 • Optymalizacja zasobów – ERP umożliwia monitorowanie i zarządzanie zasobami w czasie rzeczywistym. To pozwala na lepsze planowanie i alokację zasobów, co zwiększa efektywność operacyjną.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw – Zintegrowane systemy ERP pozwalają na lepszą koordynację procesów w łańcuchu dostaw, co redukuje koszty i skraca czas realizacji zamówień.

Wsparcie dla procesów decyzyjnych

Wsparcie dla procesów decyzyjnych jest kolejną kluczową korzyścią wynikającą z wdrożenia systemu ERP. Dzięki zaawansowanym funkcjom analitycznym i raportowym, systemy ERP dostarczają menedżerom i właścicielom firm narzędzi niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji. Kluczowe aspekty to:

 • Raportowanie i analityka – ERP umożliwia generowanie różnorodnych raportów i analiz, które pomagają w monitorowaniu kondycji finansowej firmy, analizie sprzedaży, zarządzaniu kosztami i kontrolowaniu wydajności operacyjnej.
 • Bieżący dostęp do danych – Systemy ERP zapewniają dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym. To umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i podejmowanie decyzji opartych na bieżących informacjach.
 • Planowanie strategiczne – Zaawansowane funkcje analityczne ERP wspierają długoterminowe planowanie strategiczne, pozwalając na prognozowanie przyszłych trendów, planowanie budżetów i alokację zasobów w oparciu o rzetelne dane.

Systemy ERP są nieocenionym narzędziem dla mikro i małych firm, które pragną zintegrować swoje procesy biznesowe i zwiększyć efektywność operacyjną. Poprawa efektywności operacyjnej, zintegrowane zarządzanie zasobami oraz wsparcie dla procesów decyzyjnych to kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia ERP. Dzięki tym systemom firmy mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami, szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

System-ERP-dla-firm-małych
System ERP dla małych firm

Ocena potrzeb mikro i małej firmy w zakresie oprogramowania

Charakterystyka mikro i małych firm

Mikro i małe firmy różnią się od średnich i dużych przedsiębiorstw pod względem skali działalności, liczby pracowników oraz specyfiki branży. Zrozumienie tych różnic jest istotne przy ocenie potrzeb firmy i wyborze odpowiedniego systemu ERP. Wdrożenie systemu ERP w mikro i małej firmie wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów.

Skala działalności

Skala działalności mikro i małych firm jest ograniczona w porównaniu do większych przedsiębiorstw, co wpływa na specyficzne wymagania dotyczące systemu ERP. Kluczowe elementy skali działalności obejmują:

 • Zakres operacji – Mikro i małe firmy często działają w ograniczonym zakresie geograficznym i rynkowym. ERP musi być dostosowany do zarządzania lokalnymi operacjami, z możliwością rozszerzenia w miarę rozwoju firmy.
 • Budżet na IT – Firmy te zazwyczaj dysponują ograniczonym budżetem na inwestycje w technologie informatyczne. Wybór systemu ERP musi uwzględniać koszty zakupu, wdrożenia i utrzymania, aby był dostępny finansowo dla małych firm.
 • Liczba procesów biznesowych – Mikro i małe firmy mogą mieć mniejszą liczbę procesów biznesowych, które wymagają automatyzacji i integracji. System ERP powinien być elastyczny, aby można było dostosować go do specyficznych potrzeb firmy bez nadmiernych kosztów i skomplikowania.

Liczba pracowników

Liczba pracowników w mikro i małych firmach jest znacznie mniejsza niż w średnich i dużych przedsiębiorstwach. To ma bezpośredni wpływ na potrzeby związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i funkcjonalnościami ERP. Kluczowe aspekty obejmują:

 • Zarządzanie kadrami – W małych firmach zarządzanie kadrami często jest mniej skomplikowane, ale wymaga precyzyjnego narzędzia do ewidencji czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i zarządzania urlopami. ERP powinien oferować moduł HR dostosowany do potrzeb mniejszych zespołów.
 • Wielozadaniowość pracowników – Pracownicy w mikro i małych firmach często pełnią wiele ról jednocześnie. System ERP musi być intuicyjny i łatwy w obsłudze, aby umożliwić pracownikom szybkie przyswajanie nowych funkcji i skuteczne zarządzanie różnymi zadaniami.
 • Skalowalność – ERP powinien być skalowalny, aby rosnąć wraz z firmą. W miarę zwiększania liczby pracowników, system musi umożliwiać dodawanie nowych użytkowników i funkcji bez znaczących inwestycji w nową infrastrukturę.

Specyfika branży

Specyfika branży jest kluczowym czynnikiem przy ocenie potrzeb firmy w kontekście wyboru systemu ERP. Każda branża ma swoje unikalne wymagania i procesy, które muszą być wspierane przez odpowiednie funkcjonalności systemu. Kluczowe elementy specyfiki branżowej obejmują:

 • Regulacje prawne i zgodność – Różne branże podlegają różnym regulacjom prawnym i standardom. System ERP musi wspierać zgodność z obowiązującymi przepisami, takimi jak przepisy podatkowe, regulacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) czy branżowe standardy jakości.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw – Branże takie jak produkcja, handel detaliczny czy logistyka mają specyficzne wymagania dotyczące zarządzania łańcuchem dostaw. ERP powinien umożliwiać efektywne zarządzanie zapasami, planowanie produkcji i optymalizację procesów logistycznych.
 • Branżowe specyfikacje operacyjne – Każda branża ma swoje specyficzne procesy operacyjne, które muszą być wspierane przez ERP. Na przykład, branża budowlana wymaga zarządzania projektami i harmonogramami, branża medyczna – zarządzania pacjentami i dokumentacją medyczną, a branża IT – zarządzania projektami i zasobami technicznymi.
 • Integracja z branżowymi narzędziami – ERP powinien oferować możliwość integracji z innymi narzędziami używanymi w danej branży, takimi jak systemy CAD w branży inżynieryjnej, systemy POS w handlu detalicznym czy systemy EHR w służbie zdrowia.

Ocena potrzeb mikro i małych firm jest kluczowym etapem wyboru odpowiedniego systemu ERP. Charakterystyka tych firm, w tym skala działalności, liczba pracowników oraz specyfika branży, wpływa na specyficzne wymagania dotyczące funkcjonalności ERP. System ERP musi być elastyczny, skalowalny i dostosowany do specyficznych potrzeb firmy, aby zapewnić efektywne zarządzanie zasobami, automatyzację procesów i wsparcie dla procesów decyzyjnych. Dzięki temu mikro i małe firmy mogą osiągnąć lepszą efektywność operacyjną, zgodność z regulacjami oraz szybki rozwój w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Branże w których mikro i małe firmy korzystają z systemów ERP

W Polsce obecnie mamy aktywnych około 2 miliony firm. Większość z nich to mikro i małe przedsiębiorstwa. Spora część z nich nie potrzebuje rozbudowanych systemów informatycznych klasy ERP. W zupełności wystarczają zwykłe programy do fakturowania. Są jednak branże, w których mikro i małe firmy często wykorzystują najlepsze systemy ERP by usprawniać swoją pracę i procesy.

Handel detaliczny

Produkcja

Usługi profesjonalne

Logistyka i transport

Budowlana

Farmacja

Gastronomia

IT i technologie

Nieruchomości

Określenie kluczowych wymagań funkcjonalnych systemu

Najważniejsze procesy biznesowe

Najważniejsze procesy biznesowe są fundamentem każdej mikro i małej firmy. Ich identyfikacja i zrozumienie są kluczowe dla wyboru odpowiedniego systemu ERP. Każda firma, niezależnie od wielkości, musi zarządzać różnymi procesami, które obejmują:

 • Księgowość i finanse – Zautomatyzowane zarządzanie fakturami, księgowanie transakcji, przygotowanie sprawozdań finansowych oraz zgodność z przepisami podatkowymi.
 • Sprzedaż i marketing – Zarządzanie cyklem sprzedaży, analiza wyników sprzedażowych, planowanie kampanii marketingowych oraz obsługa relacji z klientami.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) – Ewidencja czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń, zarządzanie urlopami, szkoleniami oraz procesami rekrutacyjnymi.
 • Produkcja i zarządzanie magazynem – Planowanie i monitorowanie produkcji, zarządzanie zapasami, kontrola jakości oraz optymalizacja łańcucha dostaw.
 • Zarządzanie projektami – Planowanie, monitorowanie i raportowanie projektów, zarządzanie zasobami projektowymi oraz kontrola harmonogramów i budżetów.

Potrzeby w zakresie zarządzania zasobami

Zarządzanie zasobami w mikro i małych firmach obejmuje zarówno zasoby ludzkie, jak i materialne. Skuteczne zarządzanie tymi zasobami jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości operacyjnej i efektywności procesów biznesowych. Najważniejsze aspekty zarządzania zasobami to:

 • Optymalizacja zasobów ludzkich – ERP powinien umożliwiać efektywne zarządzanie czasem pracy, planowanie zadań i śledzenie wydajności pracowników. Automatyzacja procesów kadrowych redukuje obciążenie administracyjne i pozwala skupić się na strategicznych aspektach zarządzania personelem.
 • Zarządzanie zapasami – System ERP powinien oferować narzędzia do monitorowania stanów magazynowych, planowania zamówień oraz optymalizacji poziomów zapasów. To minimalizuje ryzyko braków lub nadmiaru zapasów, co z kolei przekłada się na efektywność operacyjną i finansową.
 • Planowanie i kontrola produkcji – Dla firm produkcyjnych istotne jest, aby ERP wspierał planowanie produkcji, kontrolę jakości oraz zarządzanie procesami produkcyjnymi. To umożliwia bardziej precyzyjne planowanie zasobów i minimalizację marnotrawstwa.
 • Zarządzanie finansami – Efektywne zarządzanie finansami obejmuje śledzenie wydatków, planowanie budżetów oraz prognozowanie przepływów pieniężnych. ERP powinien zapewniać narzędzia do kompleksowej analizy finansowej, co wspiera podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Budżet na wdrożenie systemu ERP

Budżet na wdrożenie systemu ERP to kluczowy aspekt, który musi być dokładnie zaplanowany i zarządzany, aby zapewnić powodzenie projektu. Wdrożenie ERP obejmuje kilka etapów, z których każdy wiąże się z określonymi kosztami. Najważniejsze elementy budżetu obejmują:

 1. Koszt licencji – Wybór między licencją jednorazową a subskrypcją wpływa na początkowe i bieżące koszty. Licencje jednorazowe mogą wymagać dużej inwestycji początkowej, natomiast subskrypcje rozkładają koszty na regularne opłaty.
 2. Koszty wdrożenia – Obejmują prace związane z instalacją, konfiguracją systemu oraz dostosowaniem do specyficznych potrzeb firmy. Koszty te mogą być znaczące, zwłaszcza jeśli wymagane jest zaawansowane dostosowanie oprogramowania.
 3. Koszty szkolenia – Przeszkolenie pracowników jest niezbędne do efektywnego wykorzystania systemu ERP. Koszty mogą obejmować szkolenia wstępne i zaawansowane, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.
 4. Koszty utrzymania i wsparcia – Regularne opłaty za wsparcie techniczne, aktualizacje oprogramowania oraz konserwację systemu. Ważne jest uwzględnienie tych kosztów w długoterminowym budżecie.
 5. Koszty sprzętu i infrastruktury IT – W zależności od wybranego modelu wdrożenia (lokalnie lub w chmurze), mogą być konieczne inwestycje w serwery, sieć oraz inne komponenty infrastruktury IT.

Określenie wymagań jest fundamentem skutecznego wdrożenia systemu ERP w mikro i małej firmie. Zrozumienie najważniejszych procesów biznesowych, potrzeb w zakresie zarządzania zasobami oraz staranne zaplanowanie budżetu na wdrożenie ERP to kluczowe kroki, które zapewniają, że system będzie efektywnie wspierał działalność firmy. Dzięki temu mikro i małe przedsiębiorstwa mogą zoptymalizować swoje operacje, zwiększyć efektywność zarządzania zasobami i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe, co przekłada się na długoterminowy sukces i rozwój firmy. To jeden z bardziej istotnych aspektów podczas wyboru najlepszego systemu ERP dla mikro i małych firm.

najlepsze-systemy-erp-dla-mikro-małych-firm
Najlepsze systemy ERP dla mikro i małych przedsiębiorstw

Porównanie najlepszych systemów ERP dla mikro i małych firm

Przegląd najpopularniejszych rozwiązań na rynku

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) są bardzo ważnym narzędziem wspierającym zarządzanie zasobami i procesami biznesowymi w mikro i małych firmach. Na rynku dostępne są różnorodne rozwiązania, które oferują bogaty wachlarz funkcji i modułów dostosowanych do potrzeb różnych branż. Najpopularniejsze i najlepsze systemy ERP dla mikro i małych firm to Comarch ERP Optima, SAP Business One oraz Odoo. Każdy z tych systemów posiada unikalne cechy i funkcjonalności, które warto szczegółowo przeanalizować przed podjęciem decyzji o wyborze najlepszego rozwiązania dla swojej firmy.

Opis najczęściej wybieranych systemów

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima to jedno z najpopularniejszych rozwiązań ERP w Polsce, szczególnie wśród mikro i małych przedsiębiorstw. System ten oferuje szeroki wachlarz modułów, które wspierają różne aspekty działalności firmy, takie jak księgowość, sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz produkcję. Kluczowe cechy to:

 • Księgowość – zaawansowane funkcje księgowe, które umożliwiają prowadzenie pełnej księgowości oraz uproszczonej księgowości, w tym obsługę VAT, CIT i PIT.
 • Sprzedaż, magazyn i CRM – zarządzanie relacjami z klientami, automatyzacja procesów sprzedażowych, śledzenie zamówień, gospodarkę magazynową oraz integracja z systemami e-commerce.
 • Kadry i płace – kompleksowe zarządzanie danymi pracowników, naliczanie wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy oraz obsługa umów.

SAP Business One

SAP Business One to globalnie uznane rozwiązanie ERP, które jest dostosowane do potrzeb mikro i małych firm. System ten oferuje szeroki zakres funkcji, które wspierają zarządzanie finansami, sprzedażą, zasobami ludzkimi oraz produkcją. Kluczowe cechy to:

 • Finanse – zaawansowane funkcje księgowe, zarządzanie budżetami, analizy finansowe oraz zgodność z międzynarodowymi standardami rachunkowości.
 • Sprzedaż i CRM – zarządzanie relacjami z klientami, automatyzacja procesów sprzedażowych, prognozowanie sprzedaży oraz integracja z systemami e-commerce.
 • Zasoby ludzkie – zarządzanie danymi pracowników, naliczanie wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy oraz zarządzanie szkoleniami.
 • Produkcja – planowanie i kontrola procesów produkcyjnych, zarządzanie zapasami, kontrola jakości oraz optymalizacja łańcucha dostaw.

Odoo

Odoo to elastyczne i modułowe rozwiązanie ERP, które jest popularne wśród mikro i małych firm na całym świecie. System ten oferuje szeroki wachlarz modułów, które można dostosować do specyficznych potrzeb firmy. Kluczowe cechy to:

 • Finanse i księgowość – zaawansowane funkcje księgowe, zarządzanie budżetami, analizy finansowe oraz integracja z bankami.
 • Sprzedaż i CRM – zarządzanie relacjami z klientami, automatyzacja procesów sprzedażowych, prognozowanie sprzedaży oraz integracja z systemami e-commerce.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – zarządzanie danymi pracowników, naliczanie wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy oraz zarządzanie rekrutacją.
 • Produkcja i magazyn – planowanie i kontrola procesów produkcyjnych, zarządzanie zapasami, kontrola jakości oraz optymalizacja procesów magazynowych.

Porównanie funkcjonalności programów ERP dla małych firm

Porównanie funkcjonalności popularnych systemów ERP pozwala na zrozumienie, które rozwiązanie najlepiej odpowiada potrzebom mikro i małych firm. Każdy system oferuje różne moduły i funkcje, które wspierają różne aspekty działalności firmy. Kluczowe moduły obejmują:

 • Księgowość i finanse – Comarch ERP Optima, SAP Business One i Odoo oferują zaawansowane funkcje księgowe, zarządzanie budżetami oraz analizy finansowe. Każdy z systemów zapewnia zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości.
 • Sprzedaż i CRM – Wszystkie trzy systemy oferują funkcje zarządzania relacjami z klientami, automatyzację procesów sprzedażowych oraz integrację z systemami e-commerce. Odoo wyróżnia się elastycznością i możliwością dostosowania modułów do specyficznych potrzeb firmy.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – Moduły HR w Comarch ERP Optima, SAP Business One i Odoo obejmują zarządzanie danymi pracowników, naliczanie wynagrodzeń, ewidencję czasu pracy oraz zarządzanie rekrutacją i szkoleniami.
 • Produkcja i magazyn – SAP Business One i Odoo oferują zaawansowane funkcje planowania i kontroli procesów produkcyjnych, zarządzania zapasami oraz kontroli jakości. Odoo wyróżnia się możliwością dostosowania modułów produkcyjnych i magazynowych do specyficznych potrzeb branży. Prowadzenie pełnej i kompleksowej gospodarki magazynowej umożliwia Comarch ERP Optima jednak nie daje możliwości obsługi procesów produkcyjnych.

Analiza modułów dostępnych w każdym systemie

Analiza modułów dostępnych w Comarch ERP Optima, SAP Business One i Odoo pozwala na dokładne zrozumienie, które rozwiązanie najlepiej odpowiada specyficznym wymaganiom firmy. Kluczowe moduły obejmują:

 • Moduły finansowe i księgowe – Każdy z systemów oferuje zaawansowane funkcje księgowe, zarządzanie budżetami, analizy finansowe oraz zgodność z przepisami podatkowymi.
 • Moduły sprzedaży i CRM – Funkcje zarządzania relacjami z klientami, automatyzacja procesów sprzedażowych, prognozowanie sprzedaży oraz integracja z systemami e-commerce są dostępne we wszystkich trzech systemach.
 • Moduły zarządzania zasobami ludzkimi – Zarządzanie danymi pracowników, naliczanie wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy oraz zarządzanie rekrutacją i szkoleniami są kluczowymi funkcjami modułów HR.
 • Moduły zarządzania zapasami i produkcją – Planowanie i kontrola procesów produkcyjnych, zarządzanie zapasami, kontrola jakości oraz optymalizacja procesów magazynowych są dostępne w każdym z systemów.

Przegląd integracji z innymi systemami

Przegląd integracji z innymi systemami pozwala na ocenę elastyczności i możliwości rozszerzenia funkcjonalności ERP. Każdy z popularnych systemów ERP oferuje różne poziomy integracji z innymi narzędziami i systemami biznesowymi.

 • Comarch ERP Optima – Integracja z systemami e-commerce, bankowymi, CRM oraz narzędziami do zarządzania projektami. Umożliwia łatwą wymianę danych między różnymi aplikacjami, co zwiększa efektywność operacyjną.
 • SAP Business One – Integracja z szeroką gamą systemów, w tym z narzędziami do zarządzania łańcuchem dostaw, systemami CRM, e-commerce oraz narzędziami analitycznymi. SAP Business One oferuje zaawansowane możliwości integracji z innymi rozwiązaniami SAP, co jest korzystne dla firm planujących dalszy rozwój.
 • Odoo – Elastyczna integracja z różnorodnymi systemami, takimi jak e-commerce, CRM, narzędzia do zarządzania projektami, systemy księgowe oraz aplikacje do analizy danych. Odoo wyróżnia się możliwością dostosowania i rozszerzenia funkcjonalności dzięki dużej liczbie dostępnych modułów i aplikacji.

Porównanie popularnych programów dla mikro i małych przedsiębiorstw, takich jak Comarch ERP Optima, SAP Business One i Odoo, pokazuje, że każdy z nich oferuje szeroki zakres funkcji i modułów dostosowanych do potrzeb mikro i małych firm. Każdy system ma swoje unikalne cechy i możliwości integracji z innymi narzędziami, co pozwala na lepsze dostosowanie do specyficznych wymagań firmy. Wybór najlepszego systemu ERP dla mikro i małej firmy powinien być oparty na szczegółowej analizie funkcjonalności, modułów dostępnych w systemie oraz możliwości integracji z innymi systemami. Dzięki temu firmy mogą zoptymalizować swoje procesy biznesowe, zwiększyć efektywność operacyjną i osiągnąć długoterminowy sukces.

jak-wybrać-najlepszy-program-erp-dla-małej-i-mikrofirmy
Jak wybrać najlepsze programy ERP dla mikro i małych przedsiębiorstw

Koszty i modele licencjonowania systemów ERP

Rodzaje licencji

Rodzaje licencji ERP mają kluczowe znaczenie dla mikro i małych firm, które poszukują odpowiedniego oprogramowania do zarządzania swoimi operacjami. Licencje te określają sposób i warunki korzystania z systemu, wpływając bezpośrednio na koszty oraz elastyczność wdrożenia. Istnieją dwa główne rodzaje licencji: licencje jednorazowe oraz licencje subskrypcyjne.

Licencje jednorazowe vs. subskrypcje

Licencje jednorazowe

Licencje jednorazowe polegają na zakupie oprogramowania na własność. Firmy płacą jednorazową opłatę za licencję, co pozwala im na nieograniczone korzystanie z systemu bez konieczności regularnych płatności. Kluczowe aspekty licencji jednorazowych to:

 • Wysoki jednorazowy koszt – Zakup licencji jednorazowej wiąże się z wysokim początkowym kosztem, co może być dużym obciążeniem finansowym dla mikro i małych firm.
 • Brak dodatkowych opłat – Po zakupie licencji jednorazowej, firmy nie muszą ponosić regularnych opłat, co może przynieść oszczędności w długim okresie.
 • Pełna kontrola nad systemem – Firmy posiadają pełną kontrolę nad oprogramowaniem, mogą je instalować na własnych serwerach i zarządzać aktualizacjami według własnych potrzeb.

Licencje subskrypcyjne

Licencje subskrypcyjne działają na zasadzie opłat abonamentowych, które mogą być miesięczne lub roczne. Subskrypcje oferują elastyczność finansową i możliwość korzystania z najnowszych wersji oprogramowania. Kluczowe aspekty licencji subskrypcyjnych to:

 • Niskie koszty początkowe – Subskrypcje pozwalają na rozłożenie kosztów na regularne płatności, co jest korzystne dla firm o ograniczonym budżecie.
 • Aktualizacje w cenie – Licencje subskrypcyjne zazwyczaj obejmują regularne aktualizacje oprogramowania, co zapewnia dostęp do najnowszych funkcji i poprawek bezpieczeństwa.
 • Elastyczność i skalowalność – Firmy mogą łatwo dostosować liczbę użytkowników i zakres funkcji do bieżących potrzeb, co jest szczególnie ważne w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Modele licencjonowania dla małych firm

Modele licencjonowania ERP dla małych firm mogą być dostosowane do ich specyficznych potrzeb i możliwości finansowych. Kluczowe modele obejmują:

 • Licencje jednorazowe – Odpowiednie dla firm, które preferują jednokrotną inwestycję i mają środki na pokrycie wysokich kosztów początkowych. Ten model jest korzystny w długim okresie, gdyż eliminuje konieczność regularnych płatności.
 • Subskrypcje miesięczne – Idealne dla firm, które potrzebują elastycznego rozwiązania i chcą unikać dużych początkowych wydatków. Subskrypcje miesięczne umożliwiają łatwe dostosowanie liczby użytkowników i zakresu funkcji do bieżących potrzeb.
 • Subskrypcje roczne – Oferują korzystniejsze warunki finansowe w porównaniu do subskrypcji miesięcznych, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. Ten model jest odpowiedni dla firm, które mogą planować swoje wydatki na dłuższy okres.

Koszty ukryte i dodatkowe

Koszty ukryte i dodatkowe mogą znacząco wpłynąć na całkowity koszt posiadania (TCO) systemu ERP. Warto je uwzględnić przy planowaniu budżetu, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Istotne koszty ukryte i dodatkowe obejmują:

 1. Koszty wdrożenia – Obejmują prace związane z instalacją, konfiguracją systemu oraz dostosowaniem do specyficznych potrzeb firmy. Mogą być znaczące, zwłaszcza w przypadku zaawansowanych dostosowań.
 2. Szkolenie pracowników – Koszty związane z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi nowego systemu ERP. Mogą obejmować szkolenia wstępne i zaawansowane, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.
 3. Wsparcie techniczne – Dodatkowe opłaty za wsparcie techniczne, które mogą obejmować pomoc poza standardowymi godzinami pracy, priorytetową obsługę zgłoszeń oraz dedykowanego opiekuna klienta.
 4. Aktualizacje oprogramowania – Koszty aktualizacji systemu, które mogą nie być wliczone w cenę licencji jednorazowej. Regularne aktualizacje są niezbędne do utrzymania systemu w aktualnym stanie i zapewnienia jego bezpieczeństwa.

Koszty wdrożenia i szkolenia

Koszty wdrożenia i szkolenia są bardzo ważnymi elementami budżetu na system ERP. Obejmują one różne aspekty, które mają na celu przygotowanie systemu do użytku oraz zapewnienie, że pracownicy będą w stanie efektywnie korzystać z nowego oprogramowania.

 • Analiza przedwdrożeniowa – Wstępna ocena potrzeb firmy, która może obejmować audyt obecnych systemów i procesów. Koszt tej analizy zależy od złożoności działalności firmy i może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
 • Instalacja i konfiguracja – Prace techniczne związane z instalacją oprogramowania na serwerach lub w chmurze oraz jego konfiguracją. Koszt może sięgać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od stopnia złożoności i wymagań klienta.
 • Dostosowanie systemu – Personalizacja i modyfikacja systemu ERP, aby spełniał specyficzne wymagania firmy. Koszty dostosowania mogą być znaczące, zwłaszcza jeśli wymagane są zaawansowane funkcje. Mogą wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
 • Szkolenia wstępne – Podstawowe kursy dla nowych użytkowników, które mogą kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych za uczestnika, w zależności od formy i zakresu szkolenia.
 • Szkolenia zaawansowane – Specjalistyczne szkolenia dla kluczowych użytkowników i administratorów systemu. Koszt takich szkoleń może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych za kurs.

Koszty utrzymania i wsparcia technicznego

Koszty utrzymania i wsparcia technicznego obejmują wszystkie wydatki związane z bieżącym działaniem systemu ERP. Są to koszty, które należy uwzględnić w długoterminowym budżecie, aby zapewnić ciągłość działania i wsparcie dla użytkowników.

 1. Opłaty serwisowe – Regularne opłaty za utrzymanie systemu, które mogą obejmować aktualizacje, poprawki oraz wsparcie techniczne. Koszt opłat serwisowych może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od zakresu usług.
 2. Koszty infrastruktury – Wydatki na serwery, przestrzeń dyskową oraz inne zasoby IT niezbędne do działania systemu ERP. W przypadku systemów chmurowych koszty te mogą być wliczone w opłaty subskrypcyjne, natomiast w przypadku systemów lokalnych firmy muszą samodzielnie zainwestować w odpowiednią infrastrukturę.
 3. Prace konserwacyjne – Rutynowe działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania systemu, takie jak backupy, monitorowanie oraz optymalizacja wydajności. Koszty konserwacji mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie, w zależności od zakresu prac.
 4. Rozszerzone wsparcie techniczne – Dodatkowo płatne usługi wsparcia technicznego, takie jak wsparcie 24/7, priorytetowa pomoc oraz dedykowany opiekun klienta. Koszt rozszerzonego wsparcia może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie.
 5. Usługi konsultingowe – Specjalistyczne porady i wsparcie w zakresie optymalizacji systemu, rozwiązywania zaawansowanych problemów oraz planowania rozwoju IT. Koszt usług konsultingowych może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych za godzinę.

Koszty i modele licencjonowania systemów ERP dla mikro i małych firm obejmują różnorodne elementy, które mają kluczowe znaczenie dla wyboru odpowiedniego rozwiązania. Licencje jednorazowe oferują pełną kontrolę nad systemem, ale wiążą się z wysokimi początkowymi kosztami. Licencje subskrypcyjne zapewniają elastyczność finansową i regularne aktualizacje, co jest korzystne dla firm o ograniczonym budżecie. Ważne jest również uwzględnienie kosztów ukrytych i dodatkowych, takich jak wdrożenie, szkolenia, utrzymanie oraz wsparcie techniczne. Starannie zaplanowanie budżetu oraz wybór odpowiedniego modelu licencjonowania pozwoli mikro i małym firmom na efektywne wykorzystanie systemu ERP, zwiększenie efektywności operacyjnej oraz osiągnięcie długoterminowego sukcesu.

aplikacja-inwentaryzacja
Aplikacja inwentaryzacja

Wsparcie techniczne i aktualizacje systemów ERP

Wsparcie techniczne jest istotnym elementem sukcesu wdrożenia i długoterminowego użytkowania systemów ERP w mikro i małych firmach. Najlepsze Systemy ERP dla mikro i małych firm są złożone i wymagają ciągłej opieki, aby działały sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Znaczenie wsparcia technicznego można podkreślić poprzez następujące aspekty:

 • Zapewnienie ciągłości operacyjnej – Wsparcie techniczne pomaga w szybkim rozwiązywaniu problemów technicznych, minimalizując przestoje i utrzymując ciągłość operacji biznesowych.
 • Optymalizacja wykorzystania systemu – Profesjonalne wsparcie pozwala na lepsze wykorzystanie funkcji i modułów systemu ERP, co prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej firmy.
 • Szkolenie i edukacja użytkowników – Dostęp do wsparcia technicznego umożliwia użytkownikom szybkie zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego korzystania z systemu.
 • Bezpieczeństwo danych – Regularne wsparcie techniczne zapewnia aktualizacje zabezpieczeń i monitorowanie systemu, co chroni firmę przed cyber zagrożeniami.

Rodzaje wsparcia dla oprogramowania ERP

Rodzaje wsparcia technicznego oferowane przez dostawców systemów ERP mogą się różnić, ale zazwyczaj obejmują kilka podstawowych form:

 1. Telefoniczne wsparcie – Bezpośredni kontakt z technikiem, który może szybko odpowiedzieć na pytania i pomóc w rozwiązywaniu problemów. Telefoniczne wsparcie jest szczególnie przydatne w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji.
 2. Mailowe wsparcie – Umożliwia zgłaszanie problemów i pytań za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jest to wygodna forma wsparcia, szczególnie dla mniej pilnych kwestii, które nie wymagają natychmiastowej odpowiedzi.
 3. Czat online – Interaktywne wsparcie za pośrednictwem czatu na żywo, które pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów i udzielanie porad w czasie rzeczywistym. Jest to efektywna forma wsparcia dla użytkowników preferujących pisemną komunikację.
 4. System obsługi zgłoszeń – Dedykowane platformy do zarządzania zgłoszeniami technicznymi, które umożliwiają śledzenie statusu zgłoszeń, priorytetyzowanie problemów i komunikację z zespołem wsparcia. Systemy te często oferują również bazy wiedzy i dokumentację, które mogą pomóc użytkownikom samodzielnie rozwiązywać problemy.

Dostępność i responsywność

Dostępność i responsywność wsparcia technicznego są kluczowe dla zapewnienia, że użytkownicy systemu ERP mogą szybko uzyskać pomoc w razie potrzeby. Ważne aspekty to:

 • Godziny pracy wsparcia technicznego – Wsparcie techniczne powinno być dostępne w godzinach, które odpowiadają potrzebom firmy. Dla wielu mikro i małych firm kluczowe jest wsparcie dostępne w godzinach pracy biura.
 • Wsparcie 24/7 – Dla firm działających na rynkach międzynarodowych lub z kluczowymi procesami działającymi poza standardowymi godzinami pracy, wsparcie dostępne przez całą dobę jest niezwykle ważne.
 • Szybkość reakcji – Czas odpowiedzi na zgłoszenia techniczne powinien być jak najkrótszy, aby minimalizować przestoje i zapewniać szybkie rozwiązanie problemów. Wiele firm oferuje umowy SLA (Service Level Agreement) określające gwarantowany czas reakcji.
 • Efektywność rozwiązywania problemów – Ważne jest nie tylko szybkie odpowiadanie na zgłoszenia, ale również efektywne i trwałe rozwiązywanie problemów. Wysoki poziom kompetencji zespołu wsparcia technicznego jest kluczowy.
Comarch-ERP-Optima-Handel-analizy-BI
Analiza danych w Comarch ERP

Aktualizacje najlepszych systemów ERP dla mikro i małych firm

Aktualizacje oprogramowania ERP są niezbędne do utrzymania systemu w optymalnym stanie i zapewnienia, że firma korzysta z najnowszych technologii i funkcjonalności. Aktualizacje obejmują poprawki błędów, nowe funkcje oraz poprawki bezpieczeństwa.

Częstotliwość aktualizacji

Częstotliwość aktualizacji oprogramowania ERP może się różnić w zależności od dostawcy i modelu licencjonowania. Najważniejsze aspekty to:

 • Regularne aktualizacje – Większość dostawców ERP oferuje regularne aktualizacje, które mogą być wydawane kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Regularne aktualizacje zapewniają, że system jest na bieżąco z najnowszymi funkcjonalnościami i poprawkami.
 • Aktualizacje ad hoc – W przypadku wykrycia krytycznych błędów lub luk bezpieczeństwa, dostawcy mogą wydawać aktualizacje ad hoc, aby szybko rozwiązać te problemy. Ważne jest, aby system ERP miał mechanizmy umożliwiające szybkie wdrażanie takich aktualizacji.
 • Automatyczne aktualizacje – Niektóre systemy ERP oferują automatyczne aktualizacje, które minimalizują zaangażowanie użytkowników w proces aktualizacji i zapewniają, że system jest zawsze aktualny.

Nowe funkcje i poprawki bezpieczeństwa

Nowe funkcje i poprawki bezpieczeństwa są kluczowymi elementami każdej aktualizacji oprogramowania ERP. Zapewniają one, że system nie tylko spełnia bieżące potrzeby firmy, ale także jest zabezpieczony przed nowymi zagrożeniami. Kluczowe aspekty to:

 1. Wprowadzanie nowych funkcji – Regularne aktualizacje systemu ERP często zawierają nowe funkcje, które mogą zwiększyć efektywność operacyjną, poprawić zarządzanie danymi lub wprowadzić nowe możliwości analityczne. Użytkownicy powinni być informowani o nowych funkcjach i szkoleni w ich używaniu.
 2. Poprawki błędów – Aktualizacje zawierają poprawki istniejących błędów i problemów technicznych, które mogą wpływać na wydajność i stabilność systemu. Regularne poprawki zapewniają, że system działa płynnie i bez zakłóceń.
 3. Poprawki bezpieczeństwa – Cyberzagrożenia stale ewoluują, dlatego dostawcy ERP regularnie aktualizują swoje oprogramowanie, aby zapewnić ochronę przed nowymi rodzajami ataków. Poprawki bezpieczeństwa obejmują wzmocnienie mechanizmów autoryzacji, szyfrowania danych oraz ochrony przed malware.
 4. Testowanie aktualizacji – Przed wdrożeniem aktualizacji ważne jest przeprowadzenie testów, aby upewnić się, że nie wpłyną one negatywnie na istniejące funkcjonalności systemu. Firmy powinny również mieć plan awaryjny na wypadek problemów z aktualizacją.

Wsparcie techniczne i aktualizacje są bardzo ważnymi elementami skutecznego zarządzania systemem ERP w mikro i małych firmach. Profesjonalne wsparcie techniczne zapewnia ciągłość operacyjną, optymalizację wykorzystania systemu oraz bezpieczeństwo danych. Różne formy wsparcia, takie jak telefoniczne, mailowe, czat online i systemy obsługi zgłoszeń, umożliwiają szybkie i efektywne rozwiązywanie problemów. Aktualizacje oprogramowania, zarówno regularne, jak i ad hoc, wprowadzają nowe funkcje, poprawki błędów oraz poprawki bezpieczeństwa, co zapewnia, że system ERP pozostaje na bieżąco z najnowszymi technologiami i zabezpieczeniami. Dzięki temu mikro i małe firmy mogą maksymalnie wykorzystać możliwości swojego systemu ERP, zwiększając efektywność operacyjną i osiągając długoterminowy sukces.

Podsumowanie - jak wybrać najlepszy system ERP dla mikro i małej firmy?

Prowadzenie firmy będącej mikro lub małym przedsiębiorstwem nie jest sprawą prostą. Liczne wyzwania czy problemy właściciele muszą rozwiązywać sprawnie i szybko. Z pomocą w codziennej pracy i analizie danych przychodzą najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne. Wybór najlepszego systemu ERP dla mikro i małej firmy może wydawać się zadaniem trudnym, ale jest istotnym krokiem w drodze do zwiększenia efektywności operacyjnej i osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Dobrze dobrany system ERP integruje wszystkie aspekty działalności firmy, zapewniając płynność procesów i dostęp do kluczowych danych w czasie rzeczywistym. Warto dokładnie przeanalizować potrzeby swojej firmy, specyfikę branży oraz dostępne funkcje i moduły oferowane przez różne systemy ERP. Pamiętaj, że nie zawsze najdroższe rozwiązanie jest najlepsze – kluczowe jest dopasowanie systemu do indywidualnych wymagań Twojej firmy.

Inwestycja w system ERP to inwestycja w przyszłość Twojej firmy – zwiększenie efektywności, lepsze zarządzanie zasobami oraz możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych.
Ostatecznie, wybór najlepszego oprogramowania ERP dla małego lub mikroprzedsiębiorstwa wymaga czasu, analizy i odpowiednich konsultacji, ale korzyści z jego wdrożenia mogą przynieść znaczące oszczędności i przewagę konkurencyjną. Jeśli chcesz poznać najpopularniejszy system klasy ERP w Polsce czyli Comarch ERP Optima umówmy się na bezpłatną konsultację już dziś lub uruchom wersję demonstracyjną.

Oceń ten artykuł

Andrzej zdjęcie

Od prawie 15 lat jestem blisko związany z branżą IT. Posiadam ponad 6 letnie w zakresie systemu Comarch ERP Optima i około 10 letnie w branży informatycznej. Interesują mnie nowoczesne technologie i marketing internetowy.